kunstbus
Dit artikel is 09-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maximiliaan II van Beieren

Maximiliaan II Jozef (München 1811 - aldaar 1864) was van 1848 tot 1864 koning van Beieren. Hij was de zoon van koning Lodewijk I en de vader van Lodewijk II en diens opvolger Otto I; geen van beiden zou ooit huwen of een opvolger schenken aan de dynastie.

Dit artikel gaat over Maximiliaan II, koning van Beieren en niet over keurvorst en landvoogd Maximiliaan II Emanuel van Beieren.

Hij besteeg de troon in 1848 na de troonsafstand van zijn vader. Hij trachtte de zelfstandigheid van Beieren in de Duitse Bond te bewaren en bevorderde wetenschap en kunst. Voor het overige steunde hij geheel op Oostenrijk.

Hij verbleef meestal in de Münchner Residenz of in Schloss Nymphenburg, maar liet een kasteel bouwen in Opper-Beieren; Hohenschwangau, waar hij veel tijd doorbracht met zijn familie. Toen hij stierf was zijn oudste zoon Lodewijk pas 18 jaar oud.

Huwelijk
Lodewijk I huwde, op 12 oktober 1842 te München, met Marie van Pruisen (1825-1889), een dochter van prins Willem van Pruisen zij kregen samen twee zoons: Lodewijk II (1845-1886) en Otto Willem Luitpold Adalbert (1848-1916).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.