kunstbus
Dit artikel is 03-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Merovingen

De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen, die een regelmatig veranderend gebied in delen van het huidige Frankrijk en Duitsland regeerden van de 5e tot in de 8e eeuw.

Geschiedenis
De min of meer legendarische koning Merovech was hoogst waarschijnlijk koning van de Salische Franken (447-458) na Chlodio. Hij is de naamgever van de zogenaamde Merovingen, onder welke het Frankische rijk tot bloei kwam. (Volgens Emil Rückert zou de naam Merovingen als volgt tot stand gekomen zijn: het heersende geslacht van de Franken woonde aan de Merwede of Merowe waar deze samenvloeit met de Maas, waar later het Slot Loevestein zou worden gebouwd. Merovech zou hieraan zijn naam ontleend hebben.)
Over Merovech zelf is weinig bekend, en hij geldt daarom als een half-mythische figuur. Hij was waarschijnlijk de zoon van Chlodio. Volgens de legende werd hij verwekt toen zijn moeder bij het baden een zeemonster tegenkwam. Vandaar de uitspraak dat iemand van (Europese) adel "blauw bloed" zou hebben, zoals de zeewezens.
Omstreeks 450 verkeerden de Salische Franken op goede voet met de Romeinse Generaal Aetius. Als bondgenoten hebben zij in 451 aan de zijde van Aetius meegestreden tegen de Hunnen en hun bondgenoten de Gepiden tijdens de slag op de Catalaunische velden. Ook Merovech is daarbij vermoedelijk aanwezig geweest. Merovech werd na zijn dood in 458 opgevolgd door zijn zoon Childerik I.

Merovechs' kleinzoon, Chlodovech, kon het grootste deel van Gallië ten noorden van de Loire verenigen. Chlodovech liet zich in 496 dopen, waardoor het christendom de staatsgodsdienst van het Frankische Rijk werd. Chlodovech verdeelde zijn rijk na zijn dood over zijn vier zonen overeenkomstig de Salische wetten.

De hoofdstad van het rijk was tot 486 gelegen in Doornik. Sinds wanneer dit het geval was is onduidelijk. Waar het centrum van het Merovingische rijk voordien lag, en tot wanneer, is tot nog toe eveneens het onderwerp van discussie. Er is enkel bekend dat dit Dispargum was. Volgens een hypothese Duisburg (nabij Tervuren). Na Doornik verplaatste Chlodovech zijn hoofdstad naar Parijs.

Onder de Merovingen kreeg langzaamaan het Middeleeuwse feodalisme gestalte, onder andere door het aanstellen van hertogen die verantwoordelijk werden voor het regeren, verdedigen en rechtspreken in delen van het Frankische koninkrijk.

Tegen de 7e eeuw hadden de koningen weinig feitelijke macht meer, en waren vooral symbolische figuren. Ze begonnen zichzelf steeds meer toe te leggen op wereldlijke geneugten, en lieten het regeren van hun koninkrijk over aan hofmeiers (major domus in het Latijn). Het ambt van hofmeier werd erfelijk vanaf de Karolingen. (Zie: Karel Martel)

De Karolingen onttroonden de Merovingen in 751, toen Pepijn de Korte de Frankische edelen achter zich kreeg en de laatste Merovingische koning, Childerik III, afzette.

Bronnen
Het is vrijwel niet na te gaan hoeveel van wat we over de Merovingers menen te weten ook werkelijk op historische feiten berust. Er zijn weinig geschreven bronnen en dan nog voornamelijk uit de tweede of derde hand. Veel van de originele bronnen bestaan nog slechts in de vorm van latere kopieën. De Merovingers hebben voornamelijk gebruik gemaakt van Romeinse, Byzantijnse en Friese munten. Het is voornamelijk een tijd die we uit fabels, mythen, sagen en legenden kennen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.