kunstbus
Dit artikel is 22-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Metaal

Elk van de elementen die gekenmerkt worden door eigenaardige glans en het vermogen om warmte en elektriciteit te geleiden.

Een metaal is een scheikundig element uit een van de volgende reeksen in het periodiek systeem der elementen:
. Alkalimetalen
. Aardalkalimetaal
. Overgangsmetalen

In het periodiek systeem bevinden deze elementen zich alle links van de semi-metalen, of metalloïden. De metalloïden liggen op een diagonale lijn, van boor (B) tot polonium (Po).

Enkele algemeen bekende metaalsoorten zijn: ijzer, aluminium, koper, chroom, nikkel, lood, zink, tin, goud en zilver.

Chemische eigenschappen
Het belangrijkste kenmerk van metalen is hun kleine elektronegativiteit. Door deze kleine elektronegativiteit binden ze elektronen niet sterk aan de kern en vormen daardoor gemakkelijk positief geladen ionen en kunnen ze reageren met stoffen die negatief geladen ionen vormen, waarbij een zout gevormd wordt.

De meeste metalen zijn chemisch stabiel. Echter, metalen uit de reeksen van de alkalimetalen (bijvoorbeeld natrium) en aardalkalimetalen (bijvoorbeeld magnesium) zijn zeer reactief.

Hoe edeler een metaal is, hoe moeilijker een metaal reageert. Metalen die niet reageren met zuurstof en water, die dus geen corrosie vertonen, noemen we edel. Onedele metalen vertonen wel corrosie. Er bestaan ook metalen die erg gemakkelijk met water reageren; dit zijn de zeer onedele metalen (bijv. natrium, kalium).

De edelmetalen, bijvoorbeeld goud, zilver, platina, zijn chemisch vrijwel inert. Zij reageren met vrijwel geen enkele stof.

Metalen hebben een aantal kenmerkende fysische eigenschappen:
. ze hebben meestal een glimmend uiterlijk
. ze hebben een hoge taaiheid en zijn pletbaar.
. ze hebben meestal een hoog smeltpunt (Met uitzondering van kwik (Hg) zijn alle metalen vaste stoffen bij kamertemperatuur)
. alle metalen zijn goede geleiders van warmte en elektriciteit.

Deze eigenschappen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de losse binding van de buitenste elektronenschil van de metalen zodat in de praktijk de metaal atomen ingebed zijn in een gemeenschappelijke elektronenwolk.

IJzer, nikkel en enkele andere metalen en legeringen kunnen magnetisch gemaakt worden. Zie hiervoor ferromagnetisme.

Een legering is een mengsel van metalen. Een legering kan ook wel niet-metalen bevatten. Legeringen worden geproduceerd om aan metalen de gewenste eigenschappen, zoals hardheid en smeedbaarheid te verschaffen. In de bronstijd (± 2000 - 1000 voor Chr.) wist men reeds hoe men van koper een legering kon maken die gemakkelijker te bewerken was door er tin aan toe te voegen. Deze legering heet brons.

Metalen worden in de natuur zelden in zuivere vorm gevonden. Metalen worden gedolven in de vorm van ertsen, die vervolgens worden omgezet in de zuivere metaalvorm. Voorbeelden hiervan zijn de winning van gietijzer uit ijzererts door middel van hoogovens of de elektrochemische omzetting van bauxiet in aluminium.

In de metaalhandel wordt onderscheid gemaakt tussen de ferrometalen en non-ferrometalen. IJzer en alle legeringen op basis van ijzer worden ferrometalen genoemd, en de overige metalen, zoals aluminium en koper, worden non-ferrometalen genoemd.

Ferromagnetisme
Hoewel veel metalen een magnetisch gedrag vertonen worden er maar een paar direct aangetrokken door een magneet. Dit verschijnsel heet ferro-magnetisme ("ferro" van ijzer). Het bekendste ferro-magnetische metaal is ijzer, maar ook metalen als Cobalt en nikkel vertonen deze eigenschap.

Metalen hebben zeer veel toepassingen. Voor meer informatie, zie de artikelen over de afzonderlijke metalen. De nu volgende opsomming dient slechts om een indruk te geven van de veelzijdigheid van metalen. Metalen worden toegepast in:
. constructies, machines en vervoermiddelen;
. verpakkingsmateriaal zoals blik voor conserven, drank en verf;
. elektrische verbindingen (koperdraad);
. kwikbarometers en thermometers;
. magneten;
. pigmenten (lood, cadmium);
. ballast in de kiel van schepen, of als contragewicht;
. projectielen en slagwapens;
. chemische katalysatoren;
. kunstvoorwerpen;
. belegging (edelmetalen) en betaalmiddel;
. geneesmiddel (lithium);
. vergif (arsenicum).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaal

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 192.