kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Michiel de RuyterMichiel Adriaanszoon de Ruyter, door Ferdinand Bol (1667)

Nederlands admiraal, geboren 24 maart 1607 Vlissingen, overleden 29 april 1676 Baai van Syracuse.

In de 17de eeuw presenteerden de bestuurders van de kustprovincies de Republiek als een vredelievende zee- en handelsnatie die slechts met de grootste tegenzin oorlogen voerde om haar economische belangen te beschermen. In dit zelfbeeld waren vlootvoogden en zeelieden de grote helden. Zij werden bezongen in liedjes, hun levens en daden werden beschreven in populaire geschiedenisboekjes en de belangrijkste zeeslagen werden vastgelegd in schilderijen en prenten. Vlootvoogden die sneuvelden in de strijd konden rekenen op een monumentaal praalgraf.

Van alle zeventiende-eeuwse zeehelden is Michiel Adriaenszoon de Ruyter ((bijgenaamd Bestevaêr ofwel: grootvader) ongetwijfeld de beroemdste.

Biografie
Michiel Adriaenszoon is de zoon van een bierdrager. Michiel is van jongs af aan een branieschopper. Zo beklimt hij als 10-jarige al de torenspits van de kerk en wordt hij wegens slecht gedrag al vroeg van school gestuurd. Michiel wordt draaiersjongen bij een touwslagerij.

Op zijn elfde jaar, in 1618 scheept hij zich als bootsmansjongen in op het schip 'De Haen'. Het is een roerige tijd. De Nederlanden zijn in opstand tegen het gezag van Spanje. Michiel vaart als bemanning van een bewapende kaapvaarder vaak naar Brazilië (Zuid-Amerika) en naar het Caraïbische gebied.

Op zijn vijftiende besluit Michiel in dienst te gaan bij het leger van Prins Maurits als busschieter. Toch keert hij later weer terug naar zee. Eerst als onderofficier bij 's Lands vloot, en later als koopvaarder.

In het begin van de jaren dertig voegt hij 'De Ruyter' toe aan zijn naam. Die naam draagt zijn moeder als bijnaam, waarschijnlijk naar haar broer die als ruiter in het leger van de Prins werkzaam is.

Op het persoonlijke vlak heeft Michiel niet veel geluk. Zijn eerste en tweede vrouw komen al jong te overlijden. Van zijn zeven kinderen sterven er drie op jonge leeftijd. Zijn zoon Engel de Ruyter wordt ook een goede zeevaarder.

In 1644 wordt Michiel de Ruyter schipper van een eigen schip, 'De Salamander'. Hij vaart op West-Indië en Barbarije (huidige Marokko en Algerije). Nadat zijn tweede vrouw in 1650 overlijdt zegt hij de zee vaarwel. Maar niet voor lang...

De Republiek was een groot deel van de zeventiende eeuw in oorlog. In 1648 werd de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje afgesloten met de Vrede van Munster. Lang kon de Republiek daar niet van genieten. Conflicterende handelsbelangen leidden al snel tot twee zeeoorlogen met Engeland (1652-1654 en 1665-1667).

In 1652 breekt de Eerste Engelse Oorlog uit. Michiel Adriaenszoon de Ruyter wordt gevraagd 's Lands vloot te versterken. De Ruyter accepteerde haar, voor één tocht. Vanaf dat moment begint zijn carrière als vlootvoogd, en vangt zijn zegetocht als zeeheld aan die uitmondde in de hoogste functie in de marine, het luitenant-admiraalschap. In 1665 wordt hij benoemd tot bevelhebber van de staatsvloot door raadspensionaris Johan de Witt.

Eén van zijn beroemdste slagen is de Tocht naar Chatham in 1667 waar een groot deel van de Engelse vloot werd vernietigd. Na deze slag wordt de Vrede van Breda gesloten, dat een einde van de Tweede Engelse Oorlog betekende.

In 1676 maakt Michiel zijn laatste tocht. Hij wordt er op uitgestuurd om Spanje te helpen tegen de Franse bezetting van Sicilië en Napels. Hij vindt dat zijn vloot te zwak is, maar gaat toch. De Ruyter raakt gewond en overlijdt aan wondkoorts.

Zijn praalgraf is te bezichtigen in de Nieuwe kerk in Amsterdam.

Websites: geschiedenis.vpro.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.