kunstbus
Dit artikel is 30-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

middeleeuwen

Periode grofweg tussen 500 en 1500 na Christus in de Europese geschiedenis.

Afhankelijk van de invalshoek zijn meerdere begin- en einddata te geven voor de middeleeuwen.
- 476, met de val van het West-Romeinse Rijk.
- 375, met het begin van de volksverhuizingen die voedseltekorten in de steden veroorzaken.
- 312, het jaar waarin het christendom een toegestane godsdienst werd in het Romeinse Rijk.

Het einde van de middeleeuwen is evengoed discutabel:
- 1492, de ontdekking van Amerika luidt een periode van kolonisatie in.
- 1453, de datum van de val van het Byzantijnse Rijk.
- 1517, het jaar van de breuk tussen protestantse en Rooms-Katholieke kerken (stellingen van Maarten Luther).

De middeleeuwen worden vaak onderverdeeld in 3 kleinere periodes:
- Vroege of donkere middeleeuwen: 5e eeuw-9e eeuw, worden gekenmerkt door kleine alleenstaande vorstendommen en verschillende invasies van steppevolkeren. De vroege middeleeuwen eindigen bij het rijk van Karel de Grote die de feodaliteit introduceert.
- Hoge of volle middeleeuwen: 9e eeuw-13e eeuw, worden gekenmerkt door het belang van de feodale structuren en een verandering in het erfrecht waardoor de alleenstaande vorstendommen zich beginnen uit te breiden zowel door oorlog als door huwelijken. De Europese rijken richten zich buiten Europa voornamelijk op het Midden-Oosten in de vorm van kruistochten.
- Late middeleeuwen: 13e eeuw-15e eeuw. De kennis meegebracht uit de kruistochten en opgedaan in de strijd tegen Arabische invallen in Spanje brengt een langzame overgang naar de Nieuwe Tijd. De Europese rijken richten hun aandacht buiten Europa op het Oosten. Door de opkomst van rijke steden vermindert de greep van het feodale systeem. De Zwarte Dood bereikt Europa: hele streken raken ontvolkt door de ziekte.

Religieus: De tien eeuwen die van de val van het West-Romeinse Rijk tot de Reformatie (begin 16e eeuw) verlopen zijn, worden meestal de Middeleeuwen genoemd. Gedurende de Middeleeuwen werd het christendom voor het gros van de Europese elites, en in mindere mate ook voor de bevolking, de maatgevende religie.

Zie verder op wiki/Middeleeuwen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 167.