kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

minimalisme

Minimalisme is de poging om dingen tot hun eenvoudigste vorm, karakter of functie te herleiden.

Minimalisme kan verwijzen naar:

. Minimal Art, in de schilder- en beeldhouwkunst.
Minimal Art of minimalisme is een stroming in de beeldende kunst die vanaf de jaren 1960 vanuit de Verenigde Staten in Europa geïntroduceerd werd. De stroming heeft verwantschap met de fundamentele kunst en was een reactie op het voordien in Amerika hoogtij vierende abstract expressionisme.

. Minimal music.
In de eigentijdse klassieke muziek vanaf omstreeks 1970 wordt de term minimal music gebruikt om een muziekstijl met de volgende kenmerken aan te duiden: herhaling (vaak van korte muzikale frases, met subtiele variaties gedurende een lange tijd) of stilstand (vaak in de vorm van lang aangehouden tonen), een accent op consonante samenklanken en een duidelijk tempo.

. Minimalisme (architectuur).
Minimalisme in de architectuur streeft ernaar gebouwen te reduceren tot slechts de noodzakelijke elementen.
De stroming minimalisme staat voor het minimalistische, het puur abstracte en objectieve, zonder emotie. Minimalisme maakt vaak gebruik van kubus-, bol-, cilinder-, en kegelvormen. Het gaat om de kracht van de eenvoud. Door het "krachtig" neerzetten van iets wat een "eenvoudige" vorm lijkt, probeert de architect de 'essentie' van zijn ontwerp uit te beelden.
Het minimalisme ontstond aan het begin van de jaren '60, in de Verenigde Staten. Het begin van de minimalistische stroming begon bij de beeldhouwkunst en mengde zich later met de schilderkunst. In de architectuur ging de ontwikkeling minder snel.
Claudio Silvestrin, John Pawson, Peter Zumthor en Alberto Campo Baeza hebben het minimalisme binnen de architectuur een duw in de rug gegeven en grote veranderingen binnen de architectuur teweeg gebracht. Op het gebied van architectuur werd de naam Minimalisme gebruikt, om de herontdekking van de waarde van lege ruimte en een radicale verwijdering van alles dat niets met het eisenprogramma te maken heeft te laten blijken.
Zie ook minimalistische gebouwen en hun omgeving op Vlaamse Beweging.
De minimalisten is een stroming in de Vlaamse Beweging die bescherming voorstaat van de taal en cultuur van Vlamingen binnen Belgi├ź. De Vlaamse Beweging is een verzamelnaam voor het geheel van verenigingen en personen die de motor vormen van de emancipatie van het Vlaamse volk. Het bestaan van cultuurgemeenschappen wordt als voldoende oplossing voor de communautaire problemen genoemd. Zij vindt haar natuurlijke tegenhanger in de maximalisten. De maximalisten is een stroming binnen de Vlaamse Beweging die zijn wortels heeft in het activisme in het door Duitsland bezette deel van Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, in ultimo zich uitend in de oprichting van de Raad van Vlaanderen en de vernederlandsing van de Universiteit Gent in 1916 (die na de wapenstilstand van 11 november 1918 weer werd teruggedraaid door de Belgische overheid).

. In de taalkunde, het minimalistisch programma.
Het minimalistisch programma is een onderzoeksprogramma in de generatieve taalkunde, begin jaren '90 geformuleerd door Noam Chomsky. Kerngedachte van het programma is dat natuurlijke taaluitingen worden gegenereerd door een minimaal computationeel systeem.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Minimalisme

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 33.