kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ministerie

Ministeries

Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Defensie
Economische Zaken
Financiƫn
Justitie
Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Verkeer & Waterstaat
Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu

Zie ook ministerie.

1 de minister, eventueel staatsecretarissen en de ambtenaren die werkzaam zijn op een bepaald beleidsterrein, ook departement;

2 het gebouw waarin zij werken;

3 het betreffende beleidsterrein.

Zie ook ministeries.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 69.