kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Moskee

Een moskee (Arabisch: masdjid vaak ook gespeld als masjid) is een gebedshuis binnen de islam. Het huis van Mohammed in Medina wordt als eerste moskee beschouwd. De voorganger in de moskee heet de Imam.

Omdat het gebed centraal staat, kunnen moskeeën sober van opzet zijn, maar vaak zijn het zeer indrukwekkende gebouwen met zeer uiteenlopende architecturen.

Een moskee is meestal een rechthoekige ruimte. Bij de ingang zijn lange rijen met planken om de schoenen op te zetten. De Moskee moet altijd schoon en rein zijn, omdat het Gods huis is. Moslims knielen tijdens het bidden met hun voorhoofd naar de grond. In de ruimte na de ingang is een fontijn waar de Moslims zich wassen om zelf ook rein te zijn voor het gebed. De gebedsruimte is bedekt met een groot tapijt. Op het tapijt is vaak aangegeven op welke plaats de mensen kunnen bidden. Deze tapijten zijn dat met lijnen of afbeeldingen versierd.

Omdat de islam afbeeldingen van levende wezens verbiedt, zijn de muren van het gebouw versierd met mozaïeken en sierlijk geschreven teksten uit de koran.

Bij de moskee staan een of meer lange, smalle torens: de minaretten. Vanaf een minaret roept de muezzin (ook wel muaddhin) vijf keer per dag op tot het gebed: de salat of salah, en herhaalt hierbij de shahadah. Deze oproep wordt azan (ook wel adzan, athan) genoemd.

Men richt zich bij het bidden in de richting van Mekka. Een muur in de moskee staat loodrecht op deze gebedsrichting, die qibla genoemd wordt. De mihrab is een nis in deze muur die de qibla aangeeft. Aan de kant van de mihrab kan ook een minbar, een soort preekstoel, zijn. Vanaf de minbar wordt de vrijdagse preek (khotbah of khutbah) gehouden.

Op vrijdag is het voor mannelijke moslims verplicht om naar de moskee te gaan voor het gezamenlijke middaggebed.

Traditioneel hebben mannen en vrouwen gescheiden gebieden. Dit komt waarschijnlijk voort uit de gedachte dat deze maatregel zou helpen in het uitbannen van 'onreine' gedachten, die de aandacht van het gebed kunnen afleiden. Ook de rituele reiniging voorafgaand aan het gebed vindt hierin zijn oorsprong. In de Koran wordt echter niet dwingend voorgeschreven dat vrouwen en mannen gescheiden moeten bidden. In de twee oudste moskeeën te Medina en te Mekka, bidden mannen en vrouwen dan ook gezamenlijk.

In Marokkaanse moskeeën speelt het getal "5" een belangrijke rol, vanwege "De vijf zuilen van de islam". Turkse moskeeën zijn traditioneel vaak geënt op de regelmatige achthoek (octagon).

De Grote moskee van Damascus is één van de oudste moskeeën en is gedeeltelijk gebouwd in een Byzantijnse stijl.

Een belangrijke bijdrage aan de moskee als gebouwtype is geleverd door de Osmaanse architect Sinan (1490-1588). Algemeen bekend is dat de Aya Sofia (of Haghia Sofia) te Istanbul, die voor veel werk van Sinan model heeft gestaan, in de 6e-eeuw als Byzantijnse kerk is gebouwd.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Moskee

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.