kunstbus
Dit artikel is 03-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

natuur

De natuur (v.), naturen
1. niet door de mens gewijzigde omgeving of omstandigheden
2. aangeboren geaardheid => aard

Het Nederlandstalige woord "natuur" is afgeleid van het Latijn (natura), dat een verbuiging is van "natus", hetgeen zoveel betekent als "geboren", oftewel "tot leven gekomen". Natura is op zijn beurt weer afgeleid van het Griekse "physis", hetgeen zoveel betekent als "groei".

In het Nederlands heeft "Natuur" meerdere betekenissen; onder andere de volgende:
. De oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt; derhalve min of meer synoniem aan "schepping" of "wildernis". Dit staat dan tegenover cultuur, technologie, beschaving:, hetgeen duidt op alles, wat de mens tot op heden aan die schepping veranderd heeft; oftewel: de door de mens gecreƫerde of gewijzigde vormen.
. Datgene, wat de mens als natuur ziet, dus ook al is het door hemzelf als zodanig ingericht. Oftewel de oorspronkelijke wildernis en elke organische nabootsing hiervan. Derhalve ook bijvoorbeeld bossen die, ookal lijken ze op de oorspronkelijke oerbossen, in werkelijkheid zijn aangelegd. Zie ook natuurbescherming, waar gesproken wordt over landschappen.
. De natuurwereld, zoals die bestudeerd en beschreven wordt door de natuurwetenschappen zoals de natuurkunde en de biologie, te vergelijken met het begrip heelal, universum of kosmos, meestal beschouwd als gezien vanuit het standpunt van een mens op de Aarde.
. De natuur van iets of iemand; het karakter of de essentie.

In 1662 werd "natuur" in het Engels ("nature") voor het eerst gebruikt in de betekenis van een natuurwereld.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Natuur


Pageviews vandaag: 87.