kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Navo

De NAVO, of Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, werd op 4.4.1949 in Washington door België, Denemarken. Frankrijk. Groot-Brittannië. IJsland. Italië, Canada, Luxemburg, Nederland, Portugal en de VS gesticht. In 1952 traden Griekenland en Turkije toe, in 1955 de Bondsrepubliek Duitsland en tot slot in 1982 Spanje.

Het is een regionale organisatie met een beperkt doel. De NAVO is een defensieve organisatie met het doel de lidstaten bij een aanval te verdedigen. Later werd het doel verschoven naar bescherming tegen een eventuele aanval van het Warschaupact.

De NAVO heeft een politieke en militaire structuur (Frankrijk is alleen politiek lid). De NAVO-raad is de raad van ministers van Buitenlandse Zaken en/of Defensie van de lidstaten die het beleid bepalen. De besluiten moeten unaniem zijn.

Verder zijn er nog de Defensie Planning Comité, waarin de ministers van de Defensie hun nationale Defensie-uitgaven in overeenstemming brengen met de militaire planning van de NAVO.

Het Militaire Comité doet aanbevelingen aan de raad en lagere organen en het Secretariaat. Dit zijn de belangrijkste organen. De NAVO-Assemble is een organisatorisch buitenbeentje bij de NAVO, want de volksvertegenwoordigers erin hebben weinig tot geen bevoegdheden.

De militaire commandostructuur omvat 4 regionale commando's:

-Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)
- Allied Command Atlantic (ACLANT)
- Allied Command Channel (ACCHAN)
- VS en Canada

De NAVO kreeg in 1955 als communistische tegenhanger het Warschaupact, dit kwam doordat de BRD toen toe trad tot de NAVO. Hoewel de NAVO uitgaat van gelijkheid is dit in de praktijk anders, er kan best gesproken worden van een overheersende rol van de VS. Dit is ook de reden geweest voor Frankrijk om in 1966 uit de militaire structuur van de NAVO te stappen.

In 1970 werd er besloten dat de NAVO-landen kruisraketten zouden plaatsen als reactie op dezelfde daad door het Warschaupact. In 1987 werd dit besluit ingetrokken vanwege de wapenreductie onderhandelingen (INF). Andere ontwapeningsafspraken werkten natuurlijk ook door in Defensieplanning van de lidstaten.

Na het wegvallen van de vijand (het Warschaupact werd in 1991 opgeheven) raakte de Navo in een bestaanscrisis, want de legitimiteit van haar bestaan was verdwenen. In de zomer van 1993 lanceerde de NAVO het Partnership for Peace-programma, waarin aan niet-NAVO staten een nauwere samenwerking wordt voorgesteld.

Sinds de Sovjet Unie en het Warschaupact uiteenvielen, wordt de NAVO vooral gebruikt om UNO-vredesmissies te ondersteunen.

Vele staten in Midden en Oost-Europa wilden graag lid worden van de NAVO. Omdat een directe opname afgewezen werd, stichtte men de coöperatieve Partnership for Peace (PFP). Deze samenwerking is een soort wachtkamer voor de vroegere Oostblokstaten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.