kunstbus
Dit artikel is 13-12-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Neanderthaler

De Neanderthaler (Homo neanderthalensis) is een uitgestorven mensensoort, die zich in een periode van honderduizenden jaren geleidelijk aan ontwikkelde uit Homo heidelbergensis.

De eerste onomstreden vondsten van skeletresten, die de klassieke Neanderthalerkarakteristieken vertonen, dateren van 180.000 en 176.000 jaar geleden. Vondsten uit die tijd, midden in de Saalien-ijstijd, zijn weliswaar zeer zeldzaam, maar dit betekent niet dat er al niet eerder Neanderthalers hebben rondgelopen. Pas zo rond 130.000 jaar geleden, tegen het einde van het Saalien en tijdens het voorlaatste interglaciaal, het Eemien (van 128.000 tot 116.000 jaar geleden), worden de vondsten talrijker. Of hier een oorzakelijk verband mag worden gelegd met het begin van het Eemien is niet bekend. Een zeer grote vondst, die van rond de 130.000 jaar geleden dateert, werd in 1899 in de nabijheid van de Kroatische stad Krapina gedaan.

Vondsten van skeletresten van Neanderthalers komen voor in Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Aziƫ.

In Aziƫ verdwenen de Neanderthalers ongeveer 50.000 jaar geleden, in Europa ongeveer 32-34.000 jaar geleden, dit met uitzondering van de zuidelijke randen van het Iberisch schiereiland, waaronder Gibraltar, waar de Neanderthalers zich mogelijk nog enige duizenden jaren langer wisten te handhaven Dat Gibraltar de laatste plek was waar Neanderthalers zich konden handhaven wordt echter betwijfeld door andere archeologen. Zij vermoeden dat de vondsten eerder het gevolg zijn van het zeer intensieve archeologische onderzoek dat de Engelsen op een zo klein oppervlak verrichten.

Zoals hierboven reeds aangeduid maakten de Neanderthalers minstens twee IJstijden mee. Het voorlaatste interglaciaal, het Eemien, vond plaats van 128.000 tot 116.000 jaar geleden.

Algemeen wordt aangenomen dat zij niet de directe voorouders van de moderne mens zijn. De Neanderthalers leefden enige tijd gelijktijdig met de Cro-Magnonmens, die geldt als eerste moderne mens en dienovereenkomstig wordt aangeduid als Homo sapiens sapiens. Het is onwaarschijnlijk dat de Neanderthaler zich met de moderne mens (waarmee hij 99,8 % van zijn genoom gemeen heeft) heeft vermengd. Er zijn ook geen aanwijzingen dat Neanderthalers en moderne mensen direct met elkaar in concurrentie waren.

De Neanderthalers stammen mogelijk indirect af van de Homo erectus. Deze mensensoort liet met zijn trektochten Afrika achter zich en vestigde zich in andere werelddelen. Daarbij kwamen deze mensachtigen terecht in biotopen die als gevolg van andere geologische- en klimatologische gesteldheden, soms heel anders waren dan ze gekend hadden. Zij pasten zich echter met veranderende lichaamskenmerken daarop aan. In Europa leidde dit 500.000 jaar geleden tot Homo heidelbergensis waaruit zich later de Neanderthaler ontwikkelde. De 'Heidelbergmens' kon behoorlijk lang worden. De Neanderthaler daarentegen had een kort en gedrongen postuur. Algemeen wordt aangenomen dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika onafhankelijk van de Neanderthaler uit een andere Afrikaanse ondersoort van Homo erectus is ontstaan.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Neanderthaler

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.