kunstbus
Dit artikel is 02-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nederduits

Ook wel Nedersaksisch of Platduits, is de naam van de volkstaal, die gesproken wordt in het noorden van Duitsland, ongeveer ten noorden van de lijn Düsseldorf, Kassel, Wittenberg a/d Elbe, Frankfurt a/d Oder.

Eigen aan, behorende tot de lage, noordelijke streken van Duitsland, daar inheem, in tegenstelling met Opper- of Hoogduits.

De Nederduitse taal is een der hoofddialecten van het Duits; vroeger ook voor Nederlands.

Er zijn verschillende dialectgroepen te onderscheiden: ten eerste vormt de Elbe een scheiding tussen het oude Nederduitse gebied en het gekoloniseerde (oorspronkelijk Slavische). Beide gebieden leveren echter nog vele, van elkaar onderscheiden, dialecten op.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.