kunstbus
Dit artikel is 06 02 2017 11:31 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

neonicotinoïde

Neonicotinoïde is een systemisch insecticide, dat snel wordt opgenomen door de wortels of de zaadlobben van ontkiemende plantjes en getransporteerd wordt naar alle boven- en ondergrondse delen van de plant, waar het langdurig beschikbaar blijft.

Neonicotinoïden bevat stoffen die verwant zijn aan het alkaloïde nicotine. Het zijn moderne insecticiden die voor insecten veel schadelijker zijn dan voor zoogdieren. Ze blijven lang achter in het milieu en worden in verband gebracht met de bijensterfte.

Neonicotinoïde is werkzaam in de maag van de insecten, en ook via direct contact. In de insecten blokkeert het de elektronenoverdracht tussen zenuwcellen, waardoor de insecten verlamd raken.

Neonicotinoïden werken agonistisch (tegenwerkend) of agonistisch (prikkelend) op de nicotinerge acetylcholinereceptoren nAChR van het centrale zenuwstelsel van bladvretende en zuigende insecten insecten  die het middel innemen.

Acetylcholinereceptoren zijn neurotransmitters aan het uiteinde van een zenuwcel die binnenkomende signalen kunnen opvangen, herkennen en doorgeven aan andere zenuwcellen.

Een agonist is een signaalstof die een receptor in een celmembraan activeert of de activiteit van een enzym verhoogt. Agonisten blokkeren de overdracht van zenuwimpulsen door een voortdurende excitatie (prikkeling) van de zenuwcellen van de insecten. De agonist kan zich competitief aan een receptor binden en daardoor de gevoeligheid van de receptor voor een andere agonist verlagen. Daarbij kan verzadiging van de receptor optreden zodat die ongevoelig wordt voor verandering in de concentratie van een andere agonist.

Antagonisten blokkeren de overdracht van zenuwimpulsen. Een antagonist is een stof die zich bindt aan een receptor zonder een biologische respons op te roepen, en daarmee de werking van een agonist dempt of bij verzadiging van de receptor zelfs verhindert. Zoals een agonist een respons veroorzaakt, blokkeert een antagonist die respons.

Door neonicotinoïden stoppen de insecten met eten, raken verlamd en sterven uiteindelijk door verhongering, uitdroging of doordat ze ten prooi vallen aan andere dieren. Deze groep van insecticiden kan ook schadeveroorzakers bestrijden die resistent zijn tegen conventionele insecticiden zoals organofosfaatverbindingen of carbamaten.

Doeleinden
Neonicotinoïde wordt als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Neonicotinoïden kunnen ingezet worden tegen appelbladroller, bladluizen, bladmineerders, bloesemkevers, duizendpoten, fruitvlieg, trips, kevers, miljoenpoten, schildluizen, stengelboorders, termieten, wantsen, witte vlieg, wolluis, zaagwespen en andere insecten op een brede waaier van teelten (aardappelen, fruit (appel- en perenbomen), gazon, graangewassen, groenten (komkommers, tomaten, slasoorten), katoen, koolzaad, maïs, potplanten, rijst, sierplanten, uien, wintertarwe).

Neonicotinoïde is ook toegelaten als biocide, meer bepaald voor de bescherming van hout tegen insecten zoals termieten en de huisboktor en wordt gebruikt bij de bestrijding in gebouwen. Ze wordt ook ingezet tegen vlooien en teken bij honden en katten.

Toxiciteit
Neonicotinoïde is veel minder toxisch voor zoogdieren dan voor insecten. Ze is wel zeer toxisch voor honingbijen en hommels die belangrijk zijn voor de bestuiving van voedselgewassen, zijdewormen, en schadelijk voor (ongewervelde ) water- en bodemorganismen.

Bij een normaal gebruik wordt geen risico (blootstelling aan residuen van de stof in de voeding) voor het publiek verwacht.

Mogelijke effecten op de mens zijn neurotoxische effecten en lichte irritatie van de ogen.

In dierproeven zijn effecten vastgesteld die wijzen op endocriene disruptie (verstoord hormoonsysteem). Hormoonsystemen zijn sterk vergelijkbaar in gewervelde diersoorten en de effecten van hormoonverstoring doen zich voor onafhankelijk van de soort. Effecten die zijn aangetoond in wilde dieren of experimenten op proefdieren kunnen ook optreden bij mensen als ze worden blootgesteld aan dezelfde hormoonverstorende stoffen. Volgens de gewasbeschermingsmiddelenverordering mag een middel met een hormoonverstorende werking alleen worden toegelaten als de blootstelling verwaarloosbaar is. De Europese Commissie voert momenteel een impact assessment uit naar de gevolgen van verschillende sets criteria om hormoonverstorende stoffen te identificeren. De Europese Commissie verwacht in 2016 of 2017 criteria te kunnen voorstellen om hormoonverstorende stoffen op een eenduidige manier te identificeren. Tegelijkertijd is de Europese Commissie begonnen om met de lidstaten "verwaarloosbare blootstelling" te definiëren.

Voor dieren die vergiftigde insecten eten (vogels, amfibieën, egels, etc.) is neonicotinoïde giftig.

De stof is stabiel in water (geen hydrolyse) en zeer persistent in de bodem (halfwaardetijd typisch 830 dagen), waar het via het grondwater of oppervlaktewater bij planten en bloemen kan komen waar andere insecten dan waar het voor bedoeld was van eten (vandaar de beperking bij het gebruik als houtconserveringsmiddel).

Engerlingen
Natuurlijke vijanden van engerlingen worden gedood door de neonicotinoiden. De invloed op de engerlingen is minder groot. Het gevolg hiervan is dat de engerlingenplagen alleen maar toe zullen nemen.

Gevaar neonics groter dan gedacht
Publicatie - 12 januari, 2017
Neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen zijn gevaarlijk voor veel meer diersoorten dan alleen de veelbesproken honingbijen. Dat is de conclusie van nieuw wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Sussex in opdracht van Greenpeace. Het rapport bevestigt dat neonicotinoïden zorgen voor een groot gevaar voor veel verschillende diersoorten, zoals vlinders van het boerenland, kevers, waterinsecten en zelfs vogelsoorten. Het bewijs voor deze wijdverbreide schade aan de natuur roept om een totaalverbod op deze middelen. Innovatieve ecologische boeren bewijzen dat de landbouw heel goed zonder gevaarlijke bestrijdingsmiddelen kan.
http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2017/duurzame_landbouw/neonicotinoid_pesticides.pdf

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.