kunstbus
Dit artikel is 08-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

nieuwlichter

1. aanhanger van nieuwe opvattingen of denkbeelden, het woord wordt vaak ironisch gebruikt; 2. aanhanger van een godsdienstige sekte, die door een 'nieuw licht' de waarheid meent te kennen;

Voor honderd jaar heetten de zgn. afgescheidenen of Christelijk gereformeerden: nieuwlichters.

(1 afgescheidene [1834] van de Hervormde Kerk; 2 bij uitbr. moderne, niet-orthodoxe):

1. de naam nieuwlichter was een scheldnaam in de vervolgingstijd tussen 1830 en '40;

2. de nieuwlichter Jan Luycken.

Nieuwlichter m. (-s), zekere sekte in de Hervormde kerk in het begin der 19de eeuw (1816 en later), ook lichtvrienden geheeten; scheldnaam gegeven aan de eerste afgescheidenen of aan de orthodoxen in het algemeen;

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 67.