kunstbus
Dit artikel is 17-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Noli-me-tangere

De eerste woorden die Jezus na zijn opstanding tot Maria Magdalena sprak.

"Noli me tangere" ("Raak Mij niet aan") zegt Jezus tegen Maria Magdalena in Johannes 20:17, en hij wijkt naar achteren. Zij was die ochtend naar het graf gekomen om het lichaam van de gestorvene te zalven. Tot haar verbazing loopt hij echter levend rond.

In het evangelie van Mattheüs grijpt Maria Jezus overigens wel bij de voeten. Er wordt dan ook vermoed dat de tekst niet goed vertaald is uit het Grieks. In de Griekse oertekst staat 'Mê mou aptou', hetgeen ook 'laat mij gaan' of 'hou mij niet vast' kan betekenen. In die interpretatie zou Jezus dus zeggen dat Maria hem niet moet tegenhouden op weg naar zijn vader. In de Latijnse Vulgaat werd gekozen voor 'Noli me tangere', wat de Statenvertalers overnamen als 'raak mij niet aan'.

Deze uitspraak heeft doorheen de tijd theologen en kunstenaars geïntrigeerd, en is ook vanuit genderperspectief niet onbelangrijk. Waarom mag Maria Magdalena Jezus niet aanraken, maar zegt Jezus nog in hetzelfde hoofdstuk tot de 'ongelovige Thomas' dat hij met zijn vinger en handen aan Jezus' handen en zij moet voelen? Spreekt hieruit geen argwaan rond vrouwelijke lichamelijkheid, zeker als Maria later in de traditie wordt voorgesteld als een zondige hoer? En wat te denken van theologen uit de eerste eeuwen na Christus die -onder andere- op basis van deze uitspraak vrouwen uitsluiten van het priesterschap? Tegelijkertijd is het niet-kunnen-aanraken van Maria Magdalena door gelovigen doorheen de tijd ook als erg herkenbaar ervaren. Net als Maria Magdalena kunnen christenen immers Jezus niet meer tastbaar aanraken. De woorden 'raak me niet aan/houd mij niet vast' hebben dan ook erg tot de verbeelding van de kunstenaars gesproken. De artistieke uitdaging hierbij is de weergave van het willen en niet mogen aanraken of vasthouden, wat resulteert in het 'bijna aanraken', het 'aanraken met het oog'. - (www.kuleuven.be)

Websites: www.protestantsekerk-best-oirschot.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 33.