kunstbus
Dit artikel is 27-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nooitgedagt

Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn.

In het pittoreske elfstedenstadje IJlst begint jan jarigs nooitgedagt in 1865 met het produceren van schaatshouten en schaven. In de loop der jaren is deze activiteit steeds meer uitgebreid en is het assortiment uitgebreid met (timmer)gereedschappen en houten kinderspeelgoed.

Historie
Jan Nooitgedagt (1840-1920) was de grondlegger van de schaatsen- en gereedschapfabriek Nooitgedagt te IJlst. In 1865 kocht hij een smederij en begon daar de eerste 'houtjes' en schaven te maken.

De vier zonen van Nooitgedagt werkten ook in het bedrijf: Jarig (1866-1942), Aldert (1871-1929), Tymen (1873-1957) en Jentje (1878-1935). Tegen het einde van de 19de eeuw gingen de zaken goed. In 1893 werd een nieuwe fabriek gebouwd. In 1900 had Nooitgedagt circa 50 man personeel in dienst. De vier zonen maakten studiereizen naar Frankrijk, Engeland en Zweden om op de hoogte te blijven van de nieuwste materialen en productietechnieken.

Rond 1900 trad vader Jan uit het bedrijf en namen de vier zonen het bedrijf over. Zij bleven voornamelijk schaatsen en gereedschappen maken.

Rond 1935 namen twee kleinzonen van Jan Nooitgedagt het bedrijf over: Jan Jarigs (1893-1945), Jan Alderts (1897-1982). In 1945 kwam Tjitte Jentjes (1917-1988) op de afdeling hout. In 1950 kwamen Jarich Jans (geboren 1922) op de afdeling kantoor en Aldert Jans (geboren 1926) op de afdeling metaal.

De op Jan Jarigs volgende generaties bleken innovatief ingesteld. Zo begonnen ze al vroeg met metalen schaatsen, noren en precisiegereedschap.

Concurrentie uit Japan en enkele slechte winters noopten de familie om de productie van schaatsen in 1965 te staken.

In 1972 stopte de productie van houten speelgoed. De productie van de steekbeitel werd toen sterk opgevoerd.

Begin jaren negentig kreeg het familiebedrijf een forse klap te verwerken; de grote Zweedse afnemer kocht een beitelfabriek op en zegde het contract met Nooitgedagt op. In 1991 werd er nog een nieuw fabriekspand geopend. Het bedrijf legde zich volledig toe op de metaalproductie.

Wybrand Jan Attema, achterkleinzoon van de oprichter Jan Nooitgedagt, ging rond 1995 met pensioen. Er was in de familie geen opvolger. Het bedrijf werd verkocht aan Record Holding te Sheffield. De verwachting dat dit bedrijf de metaalproductie van Sheffield naar IJlst zou verplaatsen, kwam niet uit. Record werd overgenomen door de American Tool Company en dat werd weer ingelijfd in Newell Rubbermaid. IJlst raakte uit beeld. In 2003 sloot de fabriek.

Raps (Nooitgedagt. 'Wellicht iets voor oudere schaatsers, maar concrete plannen hebben we er nog niet mee', aldus de directeuren Nijkamp en Cuperus.

In april 2006 jaar opende, ter herinnering aan de bekende fabriek, een Nooitgedagt doe- en kijkcentrum de poorten in IJlst (www.nooitgedagt-ijlst.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.