kunstbus
Dit artikel is 25-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nudisme

Het recreëren zonder enige kleding.

Nudisme is een stroming, waarvan de beoefenaar, de nudist, graag ongekleed is en het niet nodig vindt om het lichaam te bedekken in gezelschap van vreemden, vooral niet als dat mede-nudisten zijn. De nudist associeert naaktheid niet met seks. Nudisme heeft dan ook niets te maken met exhibitionisme of voyeurisme, behalve dat het bekijken van nudisten door niet-nudisten naast gewoon belangstellend ook voyeuristisch kan zijn, wat als storend kan worden ervaren. Een verwante stroming, maar dan met een ideologische saus, is naturisme.

Het naturisme (naturistisch, naturist)
1 het streven naar een natuurlijke lichaamscultuur, dat zich o.a. uit in het zich naakt aan licht en lucht blootstellen.
2 (filosofie) naturalisme


Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu. Tot ongeveer 1980 werd de volgende definitie gehanteerd: Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven. Uit beide definities blijkt een gevoel van verbondenheid met natuur en natuurlijkheid, het naturisme wordt gezien als meer dan alleen maar naaktrecreatie. Je kunt het naturisme zien als een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen - denk hierbij aan de houding ten aanzien van het naakte lichaam - waren steeds onnatuurlijker geworden. Naakt zijn alle mensen gelijk en zijn maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar. Hetzelfde argument dus, dat ook bij schooluniformen gebruikt werd. Uit het Victoriaanse Engeland, waar de industriële revolutie zich het sterkst liet gelden en waar de Victoriaanse preutsheid zich het sterkst liet voelen, kwamen in het begin van de 20e eeuw de eerste naturisten voort. Dit waren rijkelui die zich aan de Franse Rivièra van hun badkleding ontdeden. Ook in het Wilhelminische Duitsland werd dit voorbeeld vrij snel gevolgd. Omdat het oorspronkelijke woord "Nacktkultur" er de burgerij te veel shockeerde werd het vrij snel door de neutralere term "Freikörperkultur" (afgekort FKK) vervangen. Vooral de Duitse "Wandervogel"-beweging was in de beginjaren promotor van deze integrale natuurbelevenis.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Naturisme

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 38.