kunstbus
Dit artikel is 30-11-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

objectivisme

Het objectivisme is een stroming in de filosofie die meent dat de realiteit los staat van elke waarnemer. Er is geen beïnvloeding van het subject op het onderwerp van het denken.

. Moreel objectivisme is de stelling dat morele kwaliteiten als goed en kwaad, eigenschappen van de realiteit zijn en niet beïnvloed zijn door het subject.
. Epistemologisch objectivisme is de filosofische opvatting dat de wereld principieel of daadwerkelijk objectief te kennen is.

Naast dat het begrip objectivisme in de filosofie van belang is, speelt het in de sociale wetenschappen een rol. Deze vorm van objectivisme gaat uit van het idee dat alle sociale verschijnselen bestaan onafhankelijk van de actoren. Een tegenhanger van dit idee is het constructionisme, dat stelt dat de sociale verschijnselen alleen maar kunnen bestaan ómdat ze gecreëerd worden door de actoren. De begrippen objectivisme en constructionisme zijn twee uitersten visies binnen de ontologie (de zijnsleer). Binnen dit deelgebied van de filosofie staat de vraag hoe de werkelijkheid is centraal.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 86.