kunstbus
Dit artikel is 26-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Olympische-goden

Olympische goden

De Olympische Goden (Oud-Grieks: tò Dôdekátheôn - "de twaalf goden" of dôdeka - "twaalf") of Olympianen ( Ólympíoi) zijn de godheden uit de Griekse mythologie, die op de berg Olympus (Ólympos) woonden. Ze beantwoorden aan de twaalf maanden van het jaar alsook aan de dierenriemtekens.

Ze waren met z'n twaalven en woonden op de berg de Olympus: Jupiter, Neptunus, Apollo, Mars, Mercurius, Vulcanus, Bacchus, Juno, Ceres, Diana, Venus en Minerva. Ze verrichtten wonderen en heldendaden, vierden feest en beleefden liefdesavonturen.

Chaos
Verhalen over de lotgevallen van de klassieke goden zijn onder andere opgeschreven door de Romeinse dichter Ovidius (43 voor Chr. - ca. 18 na Chr.). Hij schreef zo'n 250 verhalen over de goden en de godenwereld die de Metamorphosen genoemd worden. Over het ontstaan van de aarde schrijft hij het volgende. 'Voordat er zee of land was en een lucht die alles toedekt', zo schrijft Ovidius, 'was er Chaos, een ongevormde massa, een bonk gewicht, een samenraapsel van slordige kiemen van niet goed gecombineerde dingen. (...) Aarde en zee en lucht, ze waren allemaal wel ergens, maar de aarde was niet begaanbaar, water niet bevaarbaar en lucht nog onverlicht...'.

Toen, zo gaat het verhaal verder, kwam er een god die orde bracht in de chaos. Hij kneedde een soort grote bol: de aarde. Zeeën liet hij stromen, rotsige bergen rijzen en bossen groeien. Over dit alles plaatste hij de heldere hemel. Geen gebied mocht zonder leven zijn. Daarom wordt de hemel sindsdien bewoond door sterrenvolk en godenwezens, vissen zwemmen in het water, roofdieren leven op het land, vogels in de lucht. En toen werd de mens geschapen. Eerst heerst er rust en vrede, maar langzamerhand worden de mensen slechter. List en bedrog, intriges en geweld regeren de aarde. De Titanen, kinderen van Gaia, de godin van de aarde en Uranus, de god die heerste over het heelal, grepen de macht. Tien jaar duurde de strijd van de god Jupiter en zijn broers tegen de Titanen. Toen werden de Titanen verslagen. Dit betekende het einde van de oertijd. Vrijheid en recht, rust en orde keerden terug op aarde. Jupiter werd de oppergod. Als plaats voor zijn burcht koos hij de Olympus, de hoogste berg in het noorden van Griekenland. Hier vandaan regeerden de Olympische Goden de aarde en het hemelrijk.

Olympioi
Zeus (De Oppergod, god van het hemelrijk en de lucht)
Hera (Godin van het huwelijk)
Poseidon (God van de zeeën en de aardbevingen)
Demeter (Godin van de landbouw en het graan)
Hermes (God van de handel, boodschapper der goden en beschermer van de dieven en de reizigers)
Pallas Athena (Godin van de wijsheid, techniek en de krijgskunst)
Ares (God van de oorlog)
Aphrodite (Godin van de liefde en de schoonheid)
Apollon (God van het licht, de zon, de muziek, de schone kunsten en de geneeskunst)
Artemis (Godin van de jacht, de bossen en de maan)
Hephaistos (God van de smeedkunst, de vulkanen en het vuur)
Hestia (Godin van de haard en het huis)

Onderwereld
Hades (God van de Onderwereld)
Persephone (Godin van de Onderwereld)

Latere Olympioi
Hestia verliet uiteindelijk de Olympus om plaats te maken voor Dionysus (God van de wijn en de vruchtbaarheid). Ook Herakles werd opgenomen op de Olympus, maar moest hiervoor niemand van zijn of haar plaats verdringen, want Demeter bracht slechts de helft van het jaar door op de Olympus (zie Persephone), waardoor er dus een plaats vacant was. Ook Hebe, die Herakles derde echtgenote zou worden, vertoefde op de Olympus. Deze goden zijn in oorsprong dus geen Olympische goden, maar omdat zij belangrijke thema's uit het Griekse leven uitbeelden, zijn zij toch opgenomen tussen de belangrijkste godheden van het Griekse pantheon.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_goden

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 206.