kunstbus
Dit artikel is 30 11 2016 15:42 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ontologie

De ontologie is de zijnsleer; een onderdeel van de metafysica afkomstig uit de filosofie, die het geheel van het zijn en van het bestaande beschrijft en probeert inzichtelijk te maken.

Van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen waren metafysica en ontologie synoniem aan elkaar. Christian Wolff (1679-1754) splitste uiteindelijk de termen ontologie en metafysica en  definieerde ontologie zoals we het tegenwoordig kennen als leer van de zijnden als zodanig, hun aard, eigenschappen, rangorde en onderlinge betrekkingen. De metafysica houdt zich daarentegen meer bezig met waarom, waardoor en waarvoor iets is.

Ontologie is de theorie over de beginselen die de werkelijkheid tot stand brengen en structureren (C. Tromp, 2004). Binnen de ontologie denkt men na over het zijn van dingen en hoe zij bestaan. De ontologie houdt zich dus bezig met het erkennen van entiteiten. De ontologie maakt duidelijk welke elementen als fundamentele bouwstenen van de werkelijkheid worden gezien.

Ontologie beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, "entiteiten" of ook zijnden genoemd, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan.

Binnen de ontologie staan bepaalde vragen centraal, zoals: Wat is bestaan precies? Wanneer kunnen we zeggen dat iets bestaat en wat houdt dat in? Wat is de relatie tussen bepaalde eigenschappen van een object en het object zelf?

Monistische ontologieën menen dat er slechts één zijn is, zoals in de theorie van Spinoza dat God of Natuur de enige materie is. Pluralistische ontologieën vinden dan weer dat er geen eenheid is in het zijn maar dat er diverse soorten zijn bestaan. Dualisme is soort pluralistische ontologie die volhoudt dat er twee fundamentele soorten zijn bestaan: geest en lichaam.

Nadat de ontologie in de moderne filosofie aan belang had ingeboet, bliezen Martin Heidegger, vooral met zijn hoofdwerk Sein und Zeit (1927), en Jean-Paul Sartre, met L'être et le néant (1943), haar nieuw leven in.

Artikelen waaruit bovenstaand artikel is samengesteld:
http://nederlands.skepdic.com/dict_ontologie.htm
https://www.ensie.nl/sander-weijers/ontologie
http://wiki.uva.nl/kwamcowiki/index.php/Ontologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(filosofie)

In de moderne natuurwetenschappelijke ontologie worden theorieën over een vaststaande, onveranderlijke werkelijkheid geformuleerd, zodat er een onaantastbaar kader is waarbinnen experimenten en metingen kunnen worden gedaan; als de experimenten en metingen daarmee in strijd blijken, moet een nieuwe theorie worden geformuleerd.

In de informatica is het begrip ontologie overgenomen om een hiërarchische structuur van data en hun onderlinge verhoudingen en regels te beschrijven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.