kunstbus
Dit artikel is 06-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Optocht

Een optocht is een georganiseerde trektocht, die meestal gehouden wordt om iets te vieren.

Behalve voetgangers en wagens zijn ook andere voertuigen mogelijk. Zo kennen verschillende evenementen bij het water een botenparade en kunnen ook grote ballonnen onderdeel van de optocht zijn.

Andere benamingen voor een optocht zijn onder andere:

. optocht betreft

. parade, (vaak militair)

. corso wanneer er praalwagens in de optocht meerijden
. bloemencorso wanneer er praalwagens versierd of bedekt met bloemen meerijden

. defilé wanneer het niet om een feest maar om een eerbetoon gaat.

. carnavalsoptocht
Veel plaatsen en dorpen vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg houden veelal op zondag of maandag een grote carnavalsoptocht. Dit is één van de hoogtepunten van het carnaval. Vaak is er een soort wedstrijd aan verbonden wie de mooiste uitvoering van het carnavalsmotto heeft gemaakt. In grote optochten doen meerdere carnavalsverenigingen mee die dan een praalwagen maken. Ook basisscholen houden regelmatig een kleinere vorm van carnavalsoptocht waarbij de kinderen verkleed een optocht lopen in de omgeving van de school. Ook lokale carnavalsverenigingen organiseren een carnavalsoptocht in de plaatselijke omgeving.

Processie
Een processie is een godsdienstige plechtigheid binnen de rooms-katholieke, Oosters-katholieke, Oriëntaals-Orthodoxe en Oosters-Orthodoxe kerken. Deze vindt plaats in de vorm van een optocht van geestelijken en andere gelovigen.

In de rooms-katholieke traditie is de belangrijkste processievorm de sacramentsprocessie. Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament plechtig rondgedragen onder een baldakijn. Daarnaast bestaan er ook boeteprocessies (bijvoorbeeld in Veurne), paardenprocessies en jubelprocessies. Ook zijn er processies ter ere van heiligen, waarbij relieken worden meegedragen. Een zeewijding gaat vaak gepaard met een processie.

In de Oosters- en Oriëntaals-orthodoxe kerken worden tijdens processies iconen, waaronder het Kruis, kerkvaandels en het Evangelieboek meegedragen. Tijdens een processie wordt altijd gezongen en wordt het Evangelie bewierookt.

België en Vlaanderen kennen een zeer rijke en oude processiecultuur. In de provincie Vlaams-Brabant alleen al trekken jaarlijks nagenoeg honderd processies uit. Onder de Nederlandse wet waren processies gedurende lange tijd alleen toegestaan in plaatsen waar deze al in 1848 bestonden. Processies komen dan ook nog steeds met name voor in die plaatsen. Bij de grondwetsherziening van 1983, die in 1989 van kracht werd, verdween het processieverbod.

In andere landen bestaat er ook een processiecultuur zoals in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië en Polen. In het Heilige Land worden door bedevaartgangers processies houden in de Heilige Stad Jeruzalem.

De processierups dankt haar naam aan deze plechtigheid omdat deze rupsen ook in een lange stoet achter elkaar lopen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 4.