kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Orde van de Nederlandse Leeuw

Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

Bij wet van 29 september 1815 werd de Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. Het is de oudste civiele orde in Nederland.

Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.
Iemand kan decorabel zijn indien hij of zij een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan de samenleving van hem of haar mocht verwachten.

Er zijn (tegenwoordig) drie graden:
1. Ridder Grootkruis
2. Commandeur
3. Ridder
-. Een vierde graad (broeder) werd in 1994 afgeschaft.

In 1994 werd het Nederlands decoratiestelsel - na bijna dertig jaar discussie - bij wet ingrijpend herzien. Vanaf de Algemene Gelegenheid in 1996 werd er voor het eerst gedecoreerd onder de werking van het herziene stelsel. De wetgever had bij de herziening een democratischer decoratiestelsel voor ogen waarin voor automatismen geen plaats meer was. De hoogte van de onderscheidingen werd losgekoppeld van rang en maatschappelijke status. In principe kan iedereen in onze samenleving worden gedecoreerd. Een decoratie wordt namelijk uitsluitend toegewezen op basis van bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving.
Een aspect van de herziening was het vervallen van de Broedermedaille, vanaf 1815 verbonden aan de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze medaille was bedoeld voor mensen van eenvoudige komaf die zich buitengewoon verdienstelijk hadden gemaakt. De drager van de broedermedaille had geen ridderlijke graad, maar wel recht op een klein pensioen.
Sinds de herziening van het stelsel kent de Orde van de Nederlandse Leeuw alleen nog de drie al genoemde ridderlijke graden.

Websites: www.lintjes.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 25.