kunstbus
Dit artikel is 03-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Orient

Het, de Oriënt (m)

Het Oosten als landstreek.

Oriëntaal (bijvoeglijk naamwoord) == oostelijk
Oriëntaals (bijvoeglijk naamwoord; oriëntaalser, meest oriëntaals) == oosters

Het oriëntalisme == navolging van oosterse stijlen in Europa
De oriëntalist (m)(oriëntalisten) == kenner van oosterse talen, letterkunde enz.

De oriëntalistiek (v)(oriëntalistisch, oriëntalist) == wetenschap die zich bezighoudt met de oosterse (Aziatische en Noord-Afrikaanse) talen, literatuur en cultuur


In de biogeografie is het Oriëntaals of Indomaleisisch gebied het gebied dat Zuid-, Zuidoost-Azië, de Grote Soenda-eilanden en de Filipijnen omvat. De grenzen met het Palearctisch gebied zijn soms niet geheel duidelijk; delen van Afghanistan en China worden soms tot het ene, soms tot het andere gebied gerekend. De Himalaya vormt het overgangsgebied tussen de twee biogeografische zones. Het is ook onduidelijk of Wallacea, het gebied van Celebes en de Kleine Soenda-eilanden, bij het Oriëntaalse of Australaziatische gebied hoort. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ori%C3%ABntaals_gebied

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.