kunstbus
Dit artikel is 01-10-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ovide Decroly

Jean-Ovide Decroly (Ronse, 23 juli 1871 - Ukkel, 1932) was een Belgisch pedagoog en psycholoog, één van de grondleggers van de wetenschappelijke psychologie in België. Uiteraard was dat in die periode bijna uitsluitend in het Frans.

Hij studeerde geneesmiddelen aan de Universiteit van Gent, met een half jaar aan de Universiteit van Berlijn, in 1898.

In 1901 stichtte hij zijn school voor "afwijkende kinderen". Hij probeerde de mentale retardatie objectief vast te stellen, en ontwierp daarvoor een reeks tests. Zijn opvatting was dat men veel kon afleiden over de capaciteit van de proefpersoon, niet alleen uit het resultaat (het cijfer) van de test, maar ook uit de observatie van diens werkwijze. De "doos van Decroly" was zo'n test voor het onderzoeken van het mechanisch-technisch inzicht. Een houten doos, voorzien van hendels, assen en sloten waarbij de proefpersoon zelf moet zoeken hoe ze kan worden opengemaakt.

In 1907 stichtte hij 'L'école pour la vie, par la vie'.

Decroly's Plan
Het Decroly Plan legde de grondregels voor de sociale adaptatie van een biologisch organisme, in dit geval kinderen. Het hield in dat het onderwijzen nodig is om aan de "bio-sociale noden" van het kind tegemoet te komen.

Evenals Montessori liet de Belgische reformpedagoog Ovide Decroly zich inspireren door voortschrijdende kennis in de kindergeneeskunde. Een natuurlijk leerproces dat kinderen voorbereid op het maatschappelijke leven kon volgens hem alleen plaatsvinden door hen (deels) van dat leven te isoleren. Zijn onderwijsmethode leidde in België tot het stichten van scholen 'voor het leven, door het leven'.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ovide_Decroly

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 815.