kunstbus
Dit artikel is 05-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Palestina

Palestina (Arabisch: Falastina) is een landstreek in het Midden-Oosten van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee waarop zich de staten Israël, Jordanië en de half-onafhankelijke Palestijnse Autoriteit bevinden.

De Arabische bewoners van dit gebied worden de Palestijnen genoemd.

De Oud-Grieken gebruikten de naam Palestina om de kuststreek aan te duiden waar van oudsher de Filistijnen woonden. Later gebruikten de Grieken en de Romeinen de naam ook om er het 'land van de joden' mee aan te duiden. In 135 wilde de Romeinse Keizer Hadrianus elke verwijzing naar de joden verwijderen. Hij hernoemde de stad Jeruzalem tot Aelia Capitolina en de Romeins-Byzantijnse provincie 'Syria-Palaestina'

In 1920 werd met Palestina het mandaatgebied dat de Britten toegewezen kregen door de Volkenbond aangeduid. Oorspronkelijk hoorde hier ook een gebied ten oosten van de Jordaan bij maar in 1923 werd het mandaatgebied gesplitst en bedoelde men met het Brits mandaatgebied Palestina het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.Hoofdstad Jeruzalem
Bevolking exclusief Transjordanië:
752.048 (1922)
1.912.112 (1946)
Religie(s) islam, jodendom, christendom


Mandaatgebied Palestina, Brits mandaatgebied van de Volkenbond (1920-1948)
Het mandaatgebied Palestina was een A-mandaat van de Volkenbond dat werd gegeven aan het Verenigd Koninkrijk toen het Ottomaanse Rijk in 1920 bij de Vrede van Sèvres werd verdeeld. Groot-Brittannië moest omstandigheden creëren die de ontwikkeling van een Joods nationaal tehuis mogelijk zouden maken.

Immigratie
Tussen 1920 en 1945 vestigden zich volgens officiële Britse cijfers 401.149 mensen in Palestina, waaronder 367.845 Joden. Dit leidde tot hevige protesten van de Arabische bevolking waarbij al in 1920 meer dan 10 joden om het leven kwamen en in 1921 52 doden vielen. In augustus 1929 laaide het anti-Joodse geweld weer op wat leidde tot 133 slachtoffers. Na Hitler's machtovername van 1933 in Duitsland nam de Joodse immigratie sterk toe wat in 1936 leidde tot de grote opstand die tot 1939 duurde.

Arabische bevolkingsgroei
Ook de Arabische bevolking groeide sterk in de jaren van het Britse mandaat. De moslimbevolking nam toe van 589.177 in 1922 tot 1.143.336 in 1946. Dit kwam vooral doordat de levensverwachting tussen 1927 en 1944 met 12 jaar toenam en daalde de kindersterfte daalde met 39 %.Palestijnse Autoriteit, half-onafhankelijke staat
Vandaag de dag wordt de naam 'Palestina' gebruikt voor de onafhankelijke Palestijnse staat waarnaar de Palestijnse Autoriteit streeft.
De Palestijnse Autoriteit (PA) of Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA) is een semi-autonome staatsorganisatie die officieel de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook regeert.

De autoriteit werd in 1994 opgericht als een onderdeel van de Oslo-akkoorden tussen de PLO en Israël (1993). De Palestijnse Autoriteit wordt internationaal erkend als de organisatie die het Palestijnse volk vertegenwoordigt, heeft een waarnemersstatus bij de Verenigde Naties en vormt de basis van een eventuele onafhankelijke Palestijnse staat.

Oost-Jeruzalem is voor de Palestijnen de beoogde hoofdstad van de toekomstige staat Palestina. Israël veroverde het stadsdeel in 1967 op Jordanië en annexeerde het in 1981, een stap die internationaal niet erkend is, maar zal het Oost-Jeruzalem niet makkelijk opgeven.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 882.