kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Parafilie

(de parafilie (v.))

Het hebben van een seksuele afwijking.

Parafilie is de verzamelnaam van een groep seksuele gedragingen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd. Hieronder vallen seksuele opwinding door voorwerpen, agressief of vernederend gedrag, seksuele handelingen met kinderen en seksueel gedrag zonder instemming van de ander.

Als het seksueel gedrag leidt tot ernstige problemen tussen een persoon en zijn omgeving, kan sprake zijn van een psychische aandoening. In het DSM-IV zijn de volgende parafilieën omschreven:
. Exhibitionisme == het seksueel kunnen genieten van het tonen van het naakte lichaam en/of seksuele gedragingen.
. Fetisjisme == het genot beleven aan voorwerpen of rituelen. Dit hoeft niet per definitie seksueel genot te zijn, echter hiermee is het vaak wel verbonden.
. Frotteurisme == het seksueel opgewonden raken door lichamelijk contact met onbekenden. De term komt van het Franse frotter, wat wrijven betekent. Frequente plaatsen van frotteurisme zijn het openbaar vervoer en popconcerten.
. Pedofilie == overheersende neiging tot geslachtsomgang met kinderen.
. Masochisme == psychische gesteldheid waarbij het ondergaan van vernedering en pijn een belangrijk middel is tot seksuele bevrediging.
. Sadisme == het genoegen beleven aan en bevrediging vinden in het pijnigen en kwellen van anderen.
. Travestie == verkleding als een persoon van de andere sekse.
. Voyeurisme == neiging tot bespieden uit seksuele aandrift.
Verder vermeldt het handboek nog een restgroep, niet anderszins omschreven. Bij deze restgroep horen necrofilie (lijken), klismafilie (rectaal inbrengen van vloeistof), coprofilie (ontlasting), telefoonscatologie (obsceniteiten over de telefoon), urofilie (urine) en partialisme (lichaamsdelen). Vanwege de onderliggende seksuele drang zou ook bijvoorbeeld apotemnofilie hieronder gerekend kunnen worden

Controverse
In de wereld van de psychologie en psychiatrie bestaat al geruime tijd discussie over de classificatie van parafilieën als psychische aandoening. Er is een stroming die stelt dat de classificatie te veel berust op maatschappelijke visies en normen. Men trekt dus de fundamentele psychopathologische aard van parafilieën in twijfel en stelt dat deze uit de handboeken geschrapt moet worden. Zo zijn homofilie en zoöfilie (als zelfstandige parafilie) inmiddels uit de classificatie verdwenen. Anderen menen dat de parafilieën niet als zodanig geschrapt hoeven te worden, maar wel scherpere criteria behoeven. Waar men het over eens is, is dat een nieuw benadering van parafilieën los moet staan van de juridische oordelen bij crimineel gedrag.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Parafilie.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 135.