kunstbus
Dit artikel is 23-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Parochie

1 [r.-k.] kleinste kerkelijke bestuurseenheid onder een pastoor
2 [prot.] wijkgemeente

In de Rooms-katholieke Kerk is een parochie een gemeenschap van gelovigen waarvan de herderlijke zorg aan een pastoor is toevertrouwd. De pastoor kan hiervoor worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan (in Nederland) of onderpastoor (in Vlaanderen).

In Nederland draagt het kerkbestuur, ook parochiebestuur genoemd, zorg voor het parochiaal vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Dit bestuur wordt gevormd door de pastoor tezamen met door de bisschop hiertoe benoemde leken. De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur.
In Vlaanderen worden de materiƫle belangen van een parochie (woning van de pastoor, onderhoud van gebouwen, ... ) behartigd door de kerkfabriek, in september 2004 grondig hervormd en gemoderniseerd.
Voor het beleid van de pastorale taken en inhoudelijke werking laten pastoors zich meer en meer bijstaan door een "parochieraad", waarin naast de pastoor ook andere verantwoordelijke parochianen meewerken, bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor catechese, liturgie, ziekenbezoek, zangkoor, ...

Historisch gezien werd voor de parochie ook het begrip kerspel gehanteerd. Het equivalente begrip in het protestantisme is de gemeente.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_%28kerk%29.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.