kunstbus
Dit artikel is 20-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Patriottisme

De etymologie van het woord "patriottisme" (vaderlandsliefde) is ontleend aan het Latijn "pater", wat "vader" betekend. Patriottisme is een gevoel van trots voor (bepaalde aspecten van) het land van herkomst of (mocht er emigratie plaatsvinden) land waarin een persoon woonachtig is. Een patriot zal bijvoorbeeld zijn land verdedigen, dit hoeft niet perse in het leger of de marine of iets dergelijks te zijn, dit kan ook tijdens een gesprek met buitenlandse collega's zijn, die een vervelende opmerking maken over het land waar hij/zij geboren is. Ook de oranjegekte die losslaat tijdens internationale voetbalwedstrijden, waarbij iedereen ervan overtuigd is dat Nederland kampioen zal worden, is een voorbeeld hiervan.

Vaderlandsliefde wordt in de regel niet als negatief ervaren, echter verwante begrippen als 'nationalisme' en 'chauvinisme' wel, al zal een chauvinist of nationalist zich zelden anders dan een patriot voorstellen.

Chauvinisme
Chauvinisme is een overdreven vorm van patriottisme. Het gaat hierbij om het ophemelen van het eigen land, volk, taal of regio. Dit wordt wel geassocieerd met nationalisme, racisme, en fascisme, maar het woord wordt minstens zo vaak met meewarige spot gebruikt, bijvoorbeeld als iemand zich bezondigt aan overdreven taalpurisme.
De term verwijst naar de soldaat Nicolas Chauvin. Diens absolute toewijding aan Napoleon werd in het Franse volkstoneel van de vroege negentiende eeuw regelmatig bespot, waardoor hij een semi-mythische status kreeg.

Politiek
Vaderlandsliefde kan zich ook op het politieke vlak manifesteren, dan wordt het nationalisme genoemd; een term met verschillende associaties. De grens tussen vaderlandsliefde en nationalisme is soms moeilijk aan te geven. In de subverdeling in het nationalisme, namelijk het volks- of staatsnationalisme valt vaderlandsliefde per definitie onder het staatsnationalisme.

Patriottisme wordt vooral in de Verenigde Staten door grote groepen mensen als een belangrijk goed ervaren. Dit is nog eens extra aangewakkerd na de terreurdaden van 11 september 2001. De antiterrorismewet heet dan ook de Patriot Act.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 733.