kunstbus
Dit artikel is 19-01-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

pentakel

Het pentagram of pentakel is een vijfpuntige ster en een van de oudste symbolen ter wereld: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt. Het woord stamt van het Griekse πεντάγραμμον (pentagrammon), hetgeen vijf lijnen betekent. In Griekenland wordt het pentagram ook wel pentalfa (= vijf alfa's) genoemd, omdat er vijf A's in zijn te herkennen. Door zijn mathematische volmaaktheid (gulden snede) werd het pentagram het symbool van de wiskundige Pythagoras. Zijn discipelen konden het pentagram in één beweging tekenen. Meetkundig gezien behoort een pentagram tot de familie van de sterveelhoeken.

Je ziet het symbool op ontzettend veel plaatsen terug, denk hierbij aan de logo's van bijvoorbeeld militaire organisaties. Het pentagram wordt tegenwoordig gebruikt als symbool in de esoterie en het occultisme. In het modern satanisme wordt een omgekeerde versie van het pentagram gebruikt.

Het pentagram is oorspronkelijk een heidens, voor-christelijk symbool. Wiskunde of mathematica was in de middeleeuwen één van de zeven verboden kunsten. Door zijn band met de wiskunde werd het pentagram daarom een negatief symbool. Door sommige mensen wordt dit teken daarom ook wel gezien als het teken van Satan (de duivel) en het komt ook veel voor in Wicca-kringen. Het pentagram zou verworden zijn tot duivels symbool door Constantijn de Grote om "heidenen" te bekeren tot het christendom. Halverwege de 19de eeuw is hierin onderscheid gemaakt: met de punt omhoog zou goed zijn, gericht naar de hemel. Met de punt omlaag: naar de duivel.

Het wordt ook gezien als het symbool van volmaaktheid en vrouwelijkheid:

. De lijnen onderling (korte tot de lange, en de lange tot het geheel) verhouden zich tot het getal phi (√5 - 1) / 2, het volmaakte getal (de gulden snede).
. De planeet Venus (vrouwelijk) vormt het pentagram wanneer haar weg gevolgd wordt.
. Het pentagram kan staan voor het evenwicht van de vijf elementen.
. Het pentagram kan ook staan voor de vijf klassieke zintuigen: voelen, zien, ruiken, horen en proeven.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Pentagram

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.