kunstbus
Dit artikel is 07-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Cort van der Linden

Pieter Cort van der Linden (1846-1935) was voorzitter van de ministerraad (premier) van 1913 tot 1918. Zijn zoon Mr. Pieter Willem Jacob Henri Cort van der Linden (1893-1969) was burgemeester van Groningen en lid van de Raad van State.

Pieter (Wilhelm Adriaan) (Cort) van der Linden

Pieter (Wilhelm Adriaan) (Cort) van der Linden (Den Haag 1846 - Den Haag 1935) was jurist, vrijzinnig liberaal, onder andere hoogleraar staathuishoudkunde te Groningen (1881-1891) en minister van Justitie (1897-1901). Hij leidde van 1913 tot 1918 het bekende naar hem genoemde extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden.

Pieter Cort van der Linden had veel gezag maar was zelf partijloos, waardoor hij goed zaken kon doen met de confessionelen en socialisten. Hij wist Nederland buiten de 1e wereldoorlog te houden en hij bracht de pacificatie tot stand.

Pieter Cort van der Linden voegde zijn vierde voornaam bij zijn achternaam, waarna hij de naam Cort van der Linden ging voeren en werd zo de stamvader van de tak met die naam.

Pieter Jacob Henri Cort van der Linden jr.

Zijn zoon Pieter Jacob Henri Cort van der Linden (1893-1969) was jurist, secretaris van de Nederlandse Werkgeversbond, burgemeester van Groningen (1934-1942, 1945-1951), lid van de Raad van State. In zijn ambtsperiode vielen de herbouw van de Grote Markt en omgeving en de uitbreiding van vliegveld Eelde.

Pieter jr. doorliep het Gymnasium Haganum te Den Haag en studeerde daarna rechten aan de Universiteit van Leiden.

Na verschillende functies bij het Verbond van Nederlandse Werkgevers te hebben vervuld, werd hij in 1934, namens de Vrijzinnig Democratische Bond, benoemd tot burgemeester van Groningen.

Als "burgemeester in oorlogstijd" stond Van der Linden voor een klassiek dilemma: aanblijven en het ergste verhinderen of aftreden uit protest en de weg vrijmaken voor een pro-Duitse burgemeester. Hij bleef aan en kwam de bezetter een eind tegemoet. In 1940 ontsloeg hij de twee raadsleden van de Communistische partij. Later volgde een Joods raadslid. Van der Linden trad tweemaal bijna af maar hij bleef uiteindelijk aan op verzoek van de Groningse opperrabbijn Dasberg.

In 1942 protesteerde hij tegen het op transport stellen van Joodse stadgenoten. Op 2 september 1942 werd Van der Linden ontslagen door Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. en vervangen door de NSB'er Petrus Fokkes Tammens.

Van der Linden dook met zijn gezin onder. Na de oorlog, kon hij zijn ambt weer vervullen.
In april 1945 werd Van der Linden herbenoemd.

Van der Linden werd vervolgens lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Overigens was hij liever benoemd tot burgemeester van Den Haag, maar de benoeming ontging hem, omdat zijn voordracht al te lezen was in de krant, voordat koningin Wilhelmina daar kennis van had kunnen nemen. Dat beviel haar zo slecht, dat zij zijn benoeming blokkeerde.

In 1951 werd hij opgevolgd door Jan Tuin. Zelf aanvaardde hij dat jaar een benoeming tot lid van de Raad van State.

Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. In mei 1951 werd hij ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Groningen.

Websites:
Wikipedia

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 740.