kunstbus
Dit artikel is 20-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

politiek

De Politiek (v)

1 geheel van beginselen en regels van bestuur.
2 beleid van een regering.
3 manier van optreden => tactiek.


politiek (bn.) - Betrekking hebbend op de politiek, het staatkundig beleid.

De politicus (m.) - Staatsman, deelnemer aan het politieke leven.

monocratie
Alleenheerschappij.

oligarchie
Regering van slechts weinig personen die behoren tot de bevoorrechte klasse.
In een oligarchie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de autoriteit van een kleine elite.

timocratie
Staatsinrichting, waarbij iemands vermogen bepaalt of hij stemrecht heeft.

plutocratie
1 heerschappij van het grote kapitaal.
2 de invloedrijke rijke mensen.
In een plutocratie garandeert de macht van het geld de autoriteit van de wetten.

theocratie
1 staatsvorm waarin de godheid als de onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd.
2 heerschappij van priesters, als rechtstreekse dienaren van God.
In een theocratie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de autoriteit van God.

technocratie
1 stelsel tot hervorming van de economische inrichting van de maatschappij onder leiding van technici.
2 heerschappij van technici of van de techniek.

democratie
Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij een volksvertegenwoordiging door en uit het volk wordt gekozen. Met andere woorden het volk kiest een volksvertegenwoordiging.

Democratie betekent letterlijk 'volksheerschappij'. In een democratie wordt geen autoriteit boven de bevolking erkend; het volk is soeverein. In een democratie hebben de wetten autoriteit omdat degenen die de wetten moeten gehoorzamen, ze op een of andere manier hebben goedgekeurd.

Ons kiesstelsel wordt ook wel particratie genoemd
1 stelsel waarin de politieke partijen de macht uitoefenen.

Belangrijke ideologieen binnen de moderne politiek: Anarchisme, Christen-democratie, Communisme, Conservatisme, Fascisme, Liberalisme, Nationalisme, Socialisme.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 162.