kunstbus
Dit artikel is 12-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

politieke partij

Een politieke partij is een groep mensen die zich organiseren en afspraken maakt op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het politiek systeem. Politieke partijen hebben dus ideeën over alle belangrijke beleidsterreinen, niet alleen economie, maar ook uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs, milieu enzovoort. Die ideeën worden samen het programma genoemd.

Die georganiseerde groep stelt kandidaten bij de verkiezingen aan. Men hoopt dat dan veel kandidaten van de partij worden gekozen zodat de partij veel kans krijgt om haar programma uit te voeren.

Partijen willen via verkiezingen zetels veroveren in het parlement, de gemeenteraad of de provinciale staten. Op die manier willen zij proberen invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid.

Een politieke partij is dus vooral een kiesvereniging:
door middel van een kiesvereniging kun je deelnemen aan de verkiezingen.

Voor het ontstaan van de eerste politieke partijen moeten we teruggaan tot het midden van de vorige eeuw. Nederland werd toen bestuurd door heel weinig mensen. Alleen de allerrijksten hadden stemrecht. Politieke partijen bestonden toen nog niet. Wel waren er er kiesverenigingen. Maar dat waren meestal ook alleen de rijke mensen.

Je had in die tijd ook 3 verschillende groepen: De liberalen, Het socialisme en de christen-democratie.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.