kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


teak fruitschaal of saladeschaal van Alfi voor Hans Hansen

Een grote stijlvolle teak salade- of fruitschaal, in de jaren vijftig vervaardigd door het Deense bedrijf Alfi voor de befaamde winkel en werkplaats Hans Hansen in Kolding, Denemarken. Het stickertje van het warenhuis zit nog op de bodem geplakt.
Prijs: € 800

Politieke Partij

politieke partij


Wat is nou precies een politieke partij?
Een politieke partij is een groep mensen die zich organiseren en afspraken maakt
op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het politiek systeem.
politieke partijen hebben dus ideeën over alle belangrijke beleidsterreinen, niet alleen economie, maar ook uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs, milieu
enzovoort. Die ideeën worden samen het programma genoemd.

Die georganiseerde groep stelt kandidaten bij de verkiezingen aan. Men hoopt dat dan veel kandidaten van de partij worden gekozen zodat de partij veel kans krijgt om haar programma uit te voeren.

Partijen willen via verkiezingen zetels veroveren in het parlement, de gemeenteraad of de provinciale staten. Op die manier willen zij proberen invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid.

Een politieke partij is dus vooral een kiesvereniging:
door middel van een kiesvereniging kun je deelnemen aan de verkiezingen.

Voor het ontstaan van de eerste politieke partijen moeten we teruggaan tot het midden van de vorige eeuw. Nederland werd toen bestuurd door heel weinig mensen. Alleen de allerrijksten hadden stemrecht. Politieke partijen bestonden toen nog niet. Wel waren er er kiesverenigingen. Maar dat waren meestal ook alleen de rijke mensen.

Je had in die tijd ook 3 verschillende groepen: De liberalen, Het socialisme en de christen-democratie.


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


teak fruitschaal of saladeschaal van Alfi voor Hans Hansen

Een grote stijlvolle teak salade- of fruitschaal, in de jaren vijftig vervaardigd door het Deense bedrijf Alfi voor de befaamde winkel en werkplaats Hans Hansen in Kolding, Denemarken. Het stickertje van het warenhuis zit nog op de bodem geplakt.
Prijs: € 800

Pageviews vandaag: 275.