kunstbus
Dit artikel is 07-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Prefectuur

De Prefectuur wordt uitgeoefend door een prefect (Praefectus).

Prefect heeft volgens 'Van Dale' meerdere betekenissen:
. praefectus; de benaming van verscheidene ambten in de Romeinse oudheid en de middeleeuwen in het Latijnse westen
. Het hoofd van een departement. In Frankrijk is een prefect een hoofd van een bestuurlijk gewest of provincie, de préfecture is de hoofdplaats van het departement.

. Het kan een persoon zijn die de regeling van zaken heeft. Zo werd dit woord gebruikt op Rooms-katholieke kostscholen.
. In België is het een hoofd van een atheneum (een school).
. In Japan is het een bestuurlijk gewest met aan het hoofd een gouverneur, zie prefecturen van Japan
. Zie ook: prefectuur (China) en Onderprefectuur

Prefect (Romeinse Curie)
Een Prefect is binnen de Romeinse Curie de titel van verschillende hoge functionarissen:
. De leidinggevenden van de Prefectuur voor de Pauselijke Huishouding en de Prefectuur voor de Economische Zaken van de Heilige Stoel worden prefect genoemd.
. De leidinggevenden van de Congregaties van de Heilige Stoel worden prefect genoemd indien zij kardinaal zijn. Zijn zij geen kardinaal dan worden zij pro-prefect genoemd.
. Een apostolisch prefect staat aan het hoofd van de apostolische delegatie (prefectuur) in bepaalde missiegebieden.

Praefectus (Prefect)
Praefectus (een participium perfectum van praeficere: vooruit maken, hier: aan het hoofd stellen van) was de benaming van verscheidene ambten in de Romeinse oudheid en de middeleeuwen in het Latijnse westen. Het Nederlandse woord "prefect" is van deze term afgeleid, maar mag er niet met verward worden.

In ruimere zin
Praefectus [eigenlijk hoofd, directeur(-generaal) of commandant] kon bij de Romeinen iedereen genoemd worden die belast was met de leiding over een bepaalde groep of instelling. Zelfs een slaaf die toezicht hield over zijn medeslaven werd praefectus genoemd. Het leger kende vele praefecti: praefectus castrorum, praefectus cohortis, praefectus orae maritimae, enz.
Onder de Republiek werden ook gevolmachtigden van magistraten als praefectus aangeduid. In de Keizertijd kende men, onder de titel praefectus, bijzondere hooggeplaatste keizerlijke functionarissen, die door de keizer persoonlijk, vooral uit de equites, werden uitgekozen.

praefecti in de oudheid
De bevoegdheid en het ambtsgebied van een praefectus werd in de Romeinse oudheid een praefectura (vandaar ons woord prefectuur) genoemd. De praefecti kunnen in drie grote groepen worden opgedeeld: de militaire praefecti, de praefecti uit de ordo senatus (senatorenstand) en de praefecti uit de ordo equester ("ruiterstand", soms ook "ridderstand" genoemd). Een praefectus was meestal een door een andere ambtenaar aangeduid persoon die een deel van diens ambt op zich nam.

praefecti in de middeleeuwen
In de middeleeuwen werd de term praefectus voor vele verscheidene ambten gebruikt, waaronder burggraaf.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Prefectuur

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 142.