kunstbus
Dit artikel is 30-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

presbyteriaanse kerk

Presbyterianisme is een vorm van calvinisme die ontstaan is in Schotland en Engeland gedurende de Schotse Reformatie, welke vooral door John Knox geleid werd. De presbyteriaanse kerk komt dan ook grotendeels in Schotland en Engelssprekende gebieden voor. De presbyteriaanse kerk is de evenknie van de Nederlandse gereformeerde kerken.

Kenmerkend voor deze kerken is dat taken die in episcopaalse kerken zijn voorbehouden aan een bisschop hier worden uitgeoefend door leken. Deze leken worden presbyters of ouderlingen genoemd. De opvattingen van presbyterianen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Johannes Calvijn en vallen dan ook onder het calvinisme, alhoewel het later erg beïnvloed is door de rooms-katholieke kerk.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 46.