kunstbus
Dit artikel is 26-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

proosdij

Proosdij kan verwijzen naar een kerkelijke organisatie onder leiding van de proost, naar de woning van een proost en naar een sticht onder het gezag van een proost. De proost [Lat. propositus, aan het hoofd gestelde], m. (-en), is de voorzitter van een kapittel of collegiale kerk; ook een aalmoezenier, priesterbestuurder van een vereniging, m.n. van een sociale organisatie. De domproost is de voorzitter van een domkapittel aan een kathedrale kerk.

Proost
Men vindt de ambtstitel in uiteenlopende organisaties en bevoegdheden:
. Als priester en geestelijke begeleider die een katholieke organisatie inspireert of voor het spirituele aspect van de vereniging zorgt. Het is niet uitzonderlijk dat een katholieke jeugdbeweging (zoals Chiro, KAJ, scouts), een vakbond (bijv. ACV), een volwassenenorganisatie (zoals Boerenbond, KAV, KWB, OKRA), een werkgeversorganisatie (bijv. VKW), een belangenorganisatie (bijv. KVG), een turnkring of een studentenclub zijn eigen proost heeft.
. In een tijd van priestergebrek wordt de functie meer en meer waargenomen door leken, die dan bijvoorbeeld "volwassenbegeleider" of "pastoraal verantwoordelijke" worden genoemd.
. Als een priester voor een geestelijke instelling die zelf geen priesters heeft: zoals een priorij van kloosterzusters of een wereldlijk kapittel (de instelling heette dan een proosdij).
. Als domproost en voorzitter van het domkapittel.
. Als plaatsvervanger van een leider van een geestelijke gemeenschap, wiens institutionele zetel op een andere plaats is gevestigd, bijvoorbeeld een vervanger van een abt die niet in zijn eigen abdij zetelt.
. Soms ook als synoniem voor een aalmoezenier met een bredere gemeenschapstaak, bijvoorbeeld als priester in een burgerlijke organisatie die daar als geestelijk leidsman optreedt, zoals in een gevangenis, een legereenheid of een ziekenhuis.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.