kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Psycholoog

Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersen-processen.

Een psycholoog is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie.

Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater uitsluitend mentale stoornissen behandelt. Een psycholoog daarentegen heeft de ambitie om het volledige gedrag van de mens te verklaren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie), en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica).

De titel psycholoog is in Nederland niet (meer) beschermd. Iedereen mag zich dus zo noemen. In België is de titel wel beschermd (wet van 1993); alleen wie een universitaire opleiding in de psychologie heeft voltooid mag zich zo noemen. In Nederland is er wél een beschermde beroepsaanduiding voor mensen die na hun Masters examen speciaal zijn opgeleid voor werk in de gezondheidszorg: de GZ-psycholoog of Psycholoog-BIG. Zie de website van het Master in de psychologie" aan de universiteiten van: Amsterdam (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit), Brussel, Gent, Groningen, Leiden, Leuven, Maastricht, Nijmegen, Open Universiteit, Rotterdam, Tilburg, Twente, Utrecht.

Psychologen zijn o.m. werkzaam in:
. onderwijs - als docent van het vak psychologie; als studie- of beroepskeuzeadviseur; als beleidsondersteuner voor het onderwijsministerie; als school- of leerlingenbegeleider, bijvoorbeeld in een CLB
. gezondheidszorg - als consulent op een dienst voor geestelijke gezondheidszorg, in (psychiatrische) ziekenhuizen, als patiëntenbegeleider, onderzoeker of therapeut
. wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten of testconstructeurs
. personeelsbeleid - als "human resource-manager"; in de werving en selectie van personeel; als begeleider van uitzendbureaus
. privé-praktijk - als groeps-, relatie-, gedrags- of persoonlijk therapeut
. als extern deskundige bij allerhande organisaties, bijvoorbeeld slachtofferhulp bij de politie of adviseur bij een reclamebureau


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Psycholoog

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 220.