kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Psychotherapeut

Een psychotherapeut is een behandelaar die met psychotherapie patiënten, mensen die geestelijk lijden, probeert beter te maken.

Tot de opleiding tot psychotherapeut worden toegelaten degenen die artsexamen hebben gedaan, doctoraalexamen psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde.

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut die zich richt op het beter maken van psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen.

Psychotherapie is bedoeld voor individuen, paren of groepen. Binnen de psychotherapie bestaan er verschillende scholen. Deze bepalen het werkend element binnen de therapie, aan welke voorwaarden de therapeut moet voldoen en het denkkader van waaruit de therapie plaatsvindt. Deze scholen vinden hun weerslag in verschillende therapeutische beroepsverenigingen.

Een psychiater is een medisch specialist die psychotherapie beoefent, maar ook medicijnen mag voorschrijven. Dat mogen de psychotherapeuten, die geen arts zijn, niet.

De Nederlandse overheid (het Ministerie van Gezondheidszorg) erkent de volgende scholen van psychotherapie:
. Psychodynamische therapieën
. Gedragstherapie
. Cognitieve therapie
. Systeemtherapie
. Rogeriaanse- of cliënt-centered therapie
Alle andere scholen zijn daarom zogenaamde alternatieve scholen!

De volgende vormen van psychotherapie zijn bekend:
Psychodynamische therapieën:
. Psychoanalyse
. Kortdurende analytische therapie
. Jungiaanse psychoanalyse
Cliëntgerichte therapieën
. Rogeriaanse therapie of cliënt-centered therapie
. Psychotherapie door beeld en begripsvorming of Hermeneutische psychotherapie
. Gestaltetherapie
Gedragstherapieën
. Gedragstherapie
. Cognitieve gedragstherapie
. Rationeel-Emotieve Therapie ofwel RET
. Dialectische gedragstherapie
Systeemtherapieën
. Systeemtherapie
. Contextuele therapie

Alternatieve therapieën
. Familieopstellingen (hoewel dit aanleunt bij de systeemtherapieën)
. Hypnotherapie (kan ook gebruikt worden binnen een gedragstherapie, systeemtherapie of psychodynamische therapie)
. EMDR Eye Movement Desentisation en Reprocessing, een methode vooral aangewezen bij traumaverwerking
. Past Reality Integration, gaat ervan uit dat oude weggestopte pijn opnieuw moet worden gevoeld en verwerkt
. Regressie-reïncarnatietherapie
. Neuro-Linguïstisch Programmeren, een therapiemethode ontstaan uit het onderzoek naar enkele zeer succesvolle therapeuten
. Counseling, in grondslag gebaseerd op de cliënt-centered therapie; houdt zich bezig met 'lichte' psycho-sociale problemen waarbij er geen sprake is van een psychiatrische aandoening (wordt feitelijk geen psychotherapie genoemd)
. Integratieve kindertherapie
. Rebirthing, een ademhalingsmethode die gebruikt wordt om in contact te komen met onderbewust verdrongen materiaal.
. Lichaamsgerichte psychotherapie, gebruikt het lichaam om oude frustraties die onder het bewustzijnsniveau liggen te verwerken.
. Holotropic Therapy, is een vorm van therapie die geboorteherinneringen gebruikt om persoonlijke grenzen te overstijgen.
. Primaltherapie, is een ervarings-en lichaamsgerichte therapie die het mogelijk maakt onderdrukte kinderangsten en emoties alsnog te verwerken.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychotherapeut

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 227.