kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 65

Querulant

De querulant (m.), ~en

Iemand die zich voortdurend beklaagt over onrecht dat hem zou zijn aangedaan.

Het querulantisme == psychopathische toestand waarbij iemand zich als querulant gedraagt.

De querulant is iemand met een karakterstoornis, bij wie een versterkte beleving van het gevoel van eigenwaarde gepaard gaat met een overmatige gevoelsinstelling ten opzichte van zichzelf. Een querulant is in het algemeen iemand die zich steeds onbillijk behandeld acht, die steeds bezwaren opwerpt of ruzie zoekt.

Querulanten tonen slechts dan een duidelijk aanpassingsgebrek wanneer deze eigenschappen overwegen boven andere meer sociale karaktertrekken. Men kan zich ook voorstellen dat een neiging tot queruleren in bepaalde omstandigheden zelfs gunstig kan werken.

Querulantenwaan
Querulantenwaan of paranoia querulans is een vorm van paranoïde waanstoornis waarbij men ervan overtuigd is dat een groot onrecht is geschied dat ongedaan gemaakt dient te worden. Reëel gezien is er echter geen sprake van dit onrecht. Wanneer er geen waan is geconstateerd, maar het leven van de persoon pathologisch wordt beheerst door het bestrijden van een ervaren onrecht, kan er sprake zijn van paranoïde persoonlijkheidsstoornis. In dit geval spreekt men ook wel van querulante persoonlijkheidsstoornis.

Voorbeelden van gedrag
Een querulant wordt in meer gewone termen vaak een 'ruziezoeker' genoemd. De lijder aan de waan voelt zich onheus bejegend door een bedrijf of overheidsorgaan en zal via hogere instanties zijn of haar gelijk proberen te halen. Hij of zij is er vast van overtuigd dat dit door lang genoeg volhouden wel zal lukken, ook al merkt de omgeving dat de pogingen geen of averechts effect hebben.

Behalve de gewone wettelijke wegen zal de lijder, ook wel als querulant aangeduid, telkens weer gesprekken willen, vooral met werknemers van de instantie die verantwoordelijk zou zijn voor het onrecht. Dit kan uiteindelijk tot gênante taferelen leiden. Ook worden vaak talloze brieven geschreven, zowel aan de instantie als aan hogere instanties als de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad, ministers en zelfs een verzoek bij het staatshoofd.

Vaak is de belastingdienst het doelwit van querulanten, maar ook meer is denkbaar: de rechter, de school van een zoon of dochter, een winkelier, een docent of een advocaat. In oktober 2005 heeft de Groningse rechter een (querulerende) moeder een schoolpleinverbod met restricties op telefoon-, brief- en e-mailverkeer naar de school van haar dochter opgelegd, omdat ze met haar brieven, telefoontjes, e-mails en voortdurende aanwezigheid de werkzaamheden van de docenten belemmerde.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Querulantenwaan

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 65

Pageviews vandaag: 64.