kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


teak fruitschaal of saladeschaal van Alfi voor Hans Hansen

Een grote stijlvolle teak salade- of fruitschaal, in de jaren vijftig vervaardigd door het Deense bedrijf Alfi voor de befaamde winkel en werkplaats Hans Hansen in Kolding, Denemarken. Het stickertje van het warenhuis zit nog op de bodem geplakt.
Prijs: € 800

Raad-van-State


De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De Raad bestaat uit 28 leden, die bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd zijn, een vice-president en een president, de koning. Ook de troonopvolger is lid van de Raad van State.

Als adviesorgaan van de regering geeft de Raad van State verplicht advies over alle wetsvoorstelen, Algemene Maatregelen van Bestuur en internationale overeenkomsten. De Raad geeft advies wat betekent dat de regering niet gebonden is dit advies op te volgen.

De Raad van State kent een Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. Burgers, overheidsinstellingen en instanties die het niet eens zijn met bestuursbeslissingen van de overheid kunnen bij de Raad van State zich beklagen.

Bovendien kan ieder burger die zijn belangen geschaad vindt door een beslissing van de regering en overheid, de Raad van State vragen deze beslissing te vernietigen. De overheid moet zich bij de beslissingen van de Raad neerleggen.


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


teak fruitschaal of saladeschaal van Alfi voor Hans Hansen

Een grote stijlvolle teak salade- of fruitschaal, in de jaren vijftig vervaardigd door het Deense bedrijf Alfi voor de befaamde winkel en werkplaats Hans Hansen in Kolding, Denemarken. Het stickertje van het warenhuis zit nog op de bodem geplakt.
Prijs: € 800

Pageviews vandaag: 92.