kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 23 10 2016 14:14 voor het laatst bewerkt.

rationalisme

Het rationalisme is een filosofische stroming die vertrekt van het idee dat de rede of ratio (het menselijk denkvermogen) de enige of voornaamste bron van kennis is. Rationalisme is de filosofische tegenhanger van het empirisme (de zintuiglijke ervaring).

De werkelijkheid bevat volgens rationalisten een inherente redelijke en logische structuur die vanwege dit feit ook direct door het verstand gelezen kan worden zonder enige tussenkomst van iets anders dan het denken zelf.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 12.