kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Reactionair

Een reactionair is iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen. De politieke houding van een reactionair is altijd een reactie op ontwikkelingen die als schadelijk gezien worden.

Reactionair stamt van het Franse réactionnaire, een woord uit het begin van de 19e eeuw. Het was de eerste term die gebruikt werd om de tegenstanders van de Franse Revolutie mee aan te duiden (de latere term was conservatief, van conservateur). In het parlementair woordgebruik in Frankrijk waren in die tijd "rechts" en "reactionair" gelijkwaardige termen om de monarchistische stroming mee aan te duiden.

Een reactionair wordt wel als extreem conservatief omschreven, maar in tegenstelling tot een gematigd conservatief streeft hij niet naar het instandhouden van de politieke status quo maar streeft actief naar een terugkeer van een situatie uit het verleden. De term wordt specifiek gebruikt als aanduiding voor tegenstanders van "vooruitgang" en revolutionaire omwentelingen; in de revolutionaire context betekent reactionair het zelfde als contrarevolutionair.

Klassieke 19e eeuwse reactionairen idealiseerden ofwel het feodalisme ofwel de latere periode van voor de Industriële en Franse revoluties, met hun agrarische economie, landadel die de maatschappij domineerde, geregeerd door een koning en met de kerk als moreel centrum. De eerste reactionairen waren dus voor de aristocratie, terwijl latere reactionairen de conservatieve bourgeoisie prefereerden. In deze context zijn reactionairen tegen democratie en parlementarisme.

Reactionair wordt tegenwoordig veelal met een negatieve connotatie gebruikt door groeperingen aan de linkerkant van het politieke spectrum om politici mee aan te duiden die vernieuwingen die in linkse ogen positieve gevolgen hebben voor de maatschappij, weer ongedaan willen maken.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Reactionair.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 89.