kunstbus
Dit artikel is 28-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

recycling

Hergebruik, recycling of recyclage is het opnieuw gebruiken van materialen, nadat ze als afval zijn afgedankt. Er is echter wel een verschil tussen hergebruik en recycling. Bij hergebruik wordt een voorwerp opnieuw gebruikt, al dan niet voor een ander doel. Bij recycling wordt een afvalstof omgezet in een nieuw product. Recyclage en recycling zijn synoniem.

Tot in de tweede helft van de 20e eeuw werd afval veelal gewoon weggeworpen. Aangezien daardoor de vervuiling van de leefomgeving sterk steeg, kwam onder druk van de opkomende milieubeweging en strengere wetgeving het hergebruik van afval op gang. Een belangrijke stimulans was ook dat door de duurder wordende grondstoffen hergebruik economisch interessanter werd. Hierdoor ontstond er een aparte industrie die zich op hergebruik en recycling ging toeleggen.

Er bestaan verschillende vormen van hergebruik:
. Hergebruik van het gehele voorwerp: bijvoorbeeld door tweedehands verkoop in een kringloopwinkel of het weg te geven in een weggeefwinkel.
. Hergebruik van een onderdeel van een voorwerp voor een vergelijkbare toepassing in een ander apparaat of constructie.
. Hergebruik van een onderdeel van een voorwerp voor een heel ander doel zonder dat het materiaal hoeft te worden omgesmolten.

Recycling kan ook in verschillende vormen voorkomen:
. Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Sommige grondstoffen zoals (plastics, papier) gaan hierbij in kwaliteit achteruit ook wel downcycling genoemd.
. Recycling van de grondstoffen voor een ander doel (aardolie eerst gebruiken om plastic te maken, en in tweede instantie verbranden om de energie te gebruiken).

Over het algemeen is afval met een relatief hoog metaalgehalte zeer interessant voor recycling, gezien de besparing ten aanzien van ertswinning. Voor bijvoorbeeld autoaccu's geldt dat een groot gedeelte hergebruikt kan worden (het lood, maar ook overige stoffen zoals accuzuur). Ook edelmetalen zijn in allerlei soorten afval (en met name industrieafval) aanwezig in hogere concentraties dan in ertsvorm.

Een essentiële voorwaarde voor hergebruik en recycling is het voorafgaandelijk sorteren van afval, bijvoorbeeld via een containerpark.

van gerecycled papier wordt niet alleen wc papier gemaakt maar ook grote posters en folders worden gemaakt van gerecycled papier, er zijn bedrijven die investeringen doen in het recyclen van papier om goedkoper papier en karton te krijgen voor hun reclame posters.

Upcycling
Upcycling is een term die in 2002 werd geïntroduceerd in het boek van William McDonough en Michael Braungart Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.

Bij upcycling krijgt de gerecyclede grondstof een hogere zuiverheid dan die van de oorspronkelijke grondstof. Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uit gevormd kan worden, wordt dit recycling genoemd. Upcycling is het tegenovergestelde van downcycling.

Van "upcyclen" is doorgaans geen sprake. Het is vaak technisch wel mogelijk, maar economisch niet rendabel. Zolang wetgeving en noodzaak op dit punt ontbreekt, zal het slechts mondjesmaat worden uitgevoerd.

De upcycling die er wél regelmatig plaatsvindt, is een schijn-upcycling. In de metaalindustrie wordt bijvoorbeeld gerecycled, gelegeerd aluminium vermengd met zuiver aluminium, om zo een goede legering te krijgen. Hoewel er gepropageerd wordt dat daarmee het gelegeerd aluminium zuiverder gemaakt is, of "gerecycled', is in werkelijkheid juist een stuk zuiver aluminium verworden tot een recyclingtechnisch gezien gedegradeerd materiaal. Een metaal waar thans wél serieus upcycling op schijnt te worden gepleegd, is het steeds zeldzamer wordende zuivere koper.

Een Nederlands bedrijf houdt zich bezig met upcyclen en tracht kwalitatief hoogwaardig plasticgranulaat terug te winnen uit doppen van PET-flessen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hergebruik

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.