kunstbus

Bezoek ook onze webwinkel


Regeerakkoord

regeerakkoord

Bij de kabinetsformatie gemaakte, op schrift gestelde afspraken tussen de coalitiepartijen over het te voeren beleid in de komende regeringsperiode, waaraan de regeringsfracties zich binden.


Pageviews vandaag: 89.