kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Regeerakkoord

regeerakkoord

Bij de kabinetsformatie gemaakte, op schrift gestelde afspraken tussen de coalitiepartijen over het te voeren beleid in de komende regeringsperiode, waaraan de regeringsfracties zich binden.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 38.