kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rene Girard

René Girard

René Noël Girard (25 december 1923 te Avignon) is een Franse filosoof en antropoloog. Hij wordt als een van de grootste vernieuwers in de hedendaagse menswetenschappen beschouwd. Girard studeerde paleografie en Middeleeuwse geschiedenis aan de École Nationale des Chartes te Parijs, nadat hij eerder zijn baccalaureaat in de filosofie gehaald had. Girard is van Franse afkomst, maar kreeg aanvankelijk veel grotere erkenning in de Verenigde Staten, waar hij sinds 1947 woonde en in de jaren '60 professor werd aan verschillende prestigieuze universiteiten. Hij is nu emeritus professor van de universiteit van Stanford.

Een van de centrale thema's in zijn werk is de zondebok als mythologisch, sociaal en filosofisch verschijnsel. Zijn onderzoek naar het belang van zondebokfenomenen in de culturele antropologie werd voorafgegaan door zijn "ontdekking" van het belang van mimesis (nabootsing) i.v.m. het menselijke verlangen. Girard's eerste boek is dan ook een geschiedenis van het verlangen in de moderniteit aan de hand van de grote literaire (romaneske) teksten van de laatste eeuwen.

De interdisciplinaire belangstelling voor de hypothesen van René Girard is de laatste jaren sterk toegenomen. Opmerkelijk is dat heel recente en revolutionaire ontdekkingen in de experimentele psychologie en de neurowetenschappen de basisintuïties van het denken van Girard lijken te bevestigen. De Amerikaanse experimentele psycholoog Dr. Scott Garrels omschreef het als volgt:

The parallels between Girard's insights and the only recent conclusions made by empirical researchers concerning imitation (in both development and the evolution of species) are extraordinary. What makes Girard's insights so remarkable is that he not only discovered and developed the primordial role of psychological mimesis during a time when imitation was quite out of fashion, but he did so through investigation in literature, cultural anthropology, history,… (Garrels, 2004, p. 29)[1]

In 2005 werd Girard verkozen als lid ("onsterfelijke") van de Académie Française, de hoogste eer voor Franse intellectuelen.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 47.