kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Revisionisme

1. richting in het socialisme die op een geleidelijke parlementaire verandering van de maatschappij aanstuurt (Sociaaldemocratie), niet via een proletarische revolutie (Marxisme).
Belangrijkste vertegenwoordigers hiervan waren Eduard Bernstein en Karl Kautsky. Dit heeft binnen de marxistische beweging altijd voor felle polemieken gezorgd. Rosa Luxemburg ageerde hiertegen in Reformise en Revolutie. Lenin heeft ook enkele pamfletten hiertegen geschreven, met name Staat en Revolutie en de Proletarische revolutie en de renegaat Kautksy.
In Nederland woedde rond 1910 de strijd tussen orthodoxe marxisten en revisionisten binnen de SDAP; in 1909 splitsten de orthodoxen zich af onder de naam SDP (de latere CPH/CPN). Henriette Roland Holst en anderen bleven aanvankelijk in de SDAP, en de strijd duurde nog enige jaren voort.
Tijdens de woelige maand mei 1968 was Rudy Dutschke, met zijn lange mars door de instellingen nog een verre echo van het revisionistisch socialisme.

2 historisch revisionisme:
De academische term "historisch revisionisme" wordt door historici gebruikt voor het onderzoek naar de verhalen die als geschiedenis worden verteld; dit onderzoek wordt gedaan om de geschiedschrijving te herzien aan de hand van nieuw ontdekte feiten, met informatie die minder bias (vervorming, vertekening) bevat, of met preciezere informatie. Ook gevestigde geschiedkundigen staan open voor de mogelijkheid dat geschiedenis, zoals die traditioneel wordt verteld, misschien niet helemaal accuraat is en dus onderworpen kan worden aan een herziening. Historisch revisionisme is in deze zin een algemeen geaccepteerd deel van geschiedkundige studies.
De term historisch revisionisme werd recentelijk echter ook vaak toegeƫigend door veel Holocaustontkenners. Critici stellen dat Holocaustontkenners niet het echte historische revisionisme toepassen. Het ontkennen van de Holocaust staat dan ook bekend als Negationisme.

3 Politiek revisionisme 1: een politieke stroming binnen een land die herziening (revisie) van bepaalde verdragen en internationale afspraken wil.
. Meestal is politiek revisionisme afkomstig uit rechtse en/of extreem-rechtse hoek. In veel gevallen vindt revisionisme echter wel een zeer breed draagvlak. Men vindt een verdrag "oneerlijk" en wil dat dit herzien wordt, vaak goedschiks of desnoods kwaadschiks. Veel heersers hebben liever een vreedzame verhouding met hun buren, maar kunnen het politiek niet aan hun achterban verkopen zich niet revisionistisch op te stellen.
. De verdragen na de Eerste Wereldoorlog veroorzaakten een heksenketel van revisionisme, met name bij de voormalige Centrale mogendheden. In Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Bulgarije ontstonden grote revisionistische stromingen met betrekking tot afgestane gebieden. Een van de harde eisen voor de eenwording was de Duitse erkenning van de Oder-Neisse grens. Aangezien ten oosten hiervan vrijwel geen Duitsers meer wonen, is de kans op hernieuwd Duits revisionisme zeer klein.
. Op dit moment heeft Rusland te maken met Chinees (Tuva, delen van Siberiƫ) en Japans revisionisme (de Koerilen). Een ander voorbeeld is Bolivia, dat in de Salpeteroorlog de toegang tot de zee verloor, en lange tijd op teruggave hoopte.
. Aangezien de Nederlandse grenzen al sinds de Belgische onafhankelijkheid in 1830 vastliggen, heeft Nederland niet veel te maken met buitenlands of binnenlands revisionisme. Wel heeft Nederland na de Tweede Wereldoorlog kleine stukken van Duitsland geannexeerd. Deze gebieden zijn inmiddels weer volledig aan de Bondsrepubliek Duitsland overgedragen. Van een Duitse revisionistische beweging was hierbij echter geen sprake.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Revisionisme


Pageviews vandaag: 47.