kunstbus
Dit artikel is 19-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Richard Klinkhamer

Richard Klinkhamer (Binnen Meenster 1937 - Amsterdam 2016), voormalig zeeman, huursoldaat en hotelhouder, is een Nederlands schrijver, die echter vooral als moordenaar bekend staat. Debuteerde in 1983 met de autobiografische verhalenbundel Gehoorzaam als een hond, waarin hij zijn ervaringen in het Franse Vreemdelingenlegioen beschrijft. Het boek ondervond veel kritiek i.v.m. de racistische en sadistische elementen ervan.


Ook in De hotelrat en andere verhalen 1983 staan voor het grootste deel wrede en bloedige verhalen. De hoofdpersonen in zijn werk zijn eenlingen en geboren verliezers.

De schrijver leidde vanaf het begin van de jaren '80 een teruggetrokken bestaan in Finsterwolde. In 1997 verhuisde hij naar Amsterdam.

Klinkhamers biografische gegevens zijn aan enige twijfel onderhevig, des te meer omdat hij in zijn literair werk veelvuldig van persoonlijke ervaringen gebruik schijnt te maken; het is echter niet geheel duidelijk wat werkelijkheid en wat verzonnen is. Zijn moeder kwam uit Oostenrijk, en als kind verhuisde hij daarheen en maakte er de Tweede Wereldoorlog mee, nadat zijn ouders in 1940 gescheiden waren. Hij werd na de oorlog naar Nederland teruggezonden, waar hij bij zijn tante, een prostituee, verbleef. Hij werd ook nog een korte tijd naar Zwitserland gestuurd. Zijn vader, schijnbaar een veldwachter, overleed in 1948: toen belandde hij bij ene Jacob Klinkhamer, aan wie hij zijn familienaam schijnt te danken.

Als persoonsbeschrijving bij Klinkhamers eerste boek staat hij omschreven als 'zeeman, huursoldaat, hotelhouder, handelaar in vlees, onroerend goed en oude munten': dit zijn ook allemaal elementen die in zijn werk terugkomen. Als achttienjarige zou Klinkhamer na een diefstal naar Algerije zijn gevlucht; dit stemt overeen met het hoofdpersonage uit zijn roman 'Gehoorzaam als een hond', dat de suggestieve naam Kamer draagt. In de roman wordt het jaar 1957 vermeld. Klinkhamer nam er dienst bij het Frans Vreemdelingenlegioen, iets waarop hij zeer trots lijkt te zijn. Volgens een getuigschrift van het legioen heette hij toen Klinghammer, al kan dit komen doordat de meerderheid van de legionnairs Duitsers waren; Klinkhamer sprak als kind ook enkel Duits. Ook heeft hij, toen hij twintig was, klaarblijkelijk voor het Nederlandse leger gewerkt. Indien de gegevens uit de roman realistisch zijn, dan zou Klinkhamer, na een eerste mislukte poging, met succes uit het legioen gedeserteerd zijn en via Italië naar Nederland teruggekeerd. Eveneens in overeenstemming met de roman, nam Klinkhamer vervolgens als kok dienst bij de KNMS, waarmee hij op de Caraïben voer. Hiervan zijn daadwerkelijk documenten terug te vinden.

In 1960 exploiteerde Klinkhamer een Amsterdams café; naar eigen zeggen was hij er aan criminele bezigheden deelachtig (zijn eerste roman besteedt veel aandacht aan een frauduleus spelletje poker); hij is in 1961 met Leontine van Emmerik gehuwd, van wie hij in 1977 scheidde, om samen te gaan wonen met haar jeugdvriendin Hannelore Godfrinon, aan wie hij zijn tweede boek zou opdragen. Het paar woonde enigszins geïsoleerd in het Groningse gehucht Ganzedijk; Klinkhamer werkte als succesrijk beursmakelaar en publiceerde in 1983 Gehoorzaam als een hond, gevolgd door De hotelrat en andere verhalen. De boeken waren enigszins geruchtmakend, maar bezorgden hem geen grote roem. In 1987, na een beurskrach, was hij genoodzaakt als nachtportier te gaan werken.

In januari 1991, na een ruzie, sloeg Klinkhamer zijn partner de schedel in met een koevoet. Hij begroef haar lijk onder zijn tuinhuisje en bedekte het met een laag beton. Vervolgens plaatste hij haar rijwiel bij het station van Winschoten en verklaarde de politie dat ze er vandoor was gegaan. Doordat de politie een gehaktmolen uit Klinkhamers huis meegenomen had, ontstond in de buurt het gerucht dat hij Hannelore vermalen had: dit, zo zei hij later zelf, is echter praktisch onmogelijk. Desalniettemin vond hij het een bruikbaar idee, en hij schreef daarop Woensdag gehaktdag, waarin hij een dergelijk moordverhaal beschrijft. Hij vond echter toentertijd geen uitgever bereid om het werk te publiceren.

In 2000 werd Hannelore Godfrinons lijk door de nieuwe bewoners ontdekt; Klinkhamer bekende de moord meteen na zijn arrestatie en werd tot zes jaar cel veroordeeld. In oktober 2003 kwam hij vervroegd vrij, doordat er een tekort aan cellen was, en werd hij onder elektronisch toezicht geplaatst.

Karakter van Klinkhamers werk
Klinkhamers werk vertoont enige invloed van Céline: de harde, ruwe karaktertekening van zijn personages (Kamer werd in het tweede boek omgekeerd tot Remak) gaat gepaard met een overvloedig, maar zeer doelgericht, gebruik van Bargoens en diverse scheldwoorden. Uiteraard is niet alles autobiografisch: De hotelrat bevat zo bijvoorbeeld verhalen die zich in de Romeinse Oudheid afspelen, weliswaar ook hier in 'het legioen'. Klinkhamer wekt soms de indruk opzettelijk te willen choqueren, maar slaagt er steeds in de aanstootgevende passages een zinvolle functie te geven. Kenmerkend zijn het verregaande cynisme en een zekere galgenhumor die nooit ver weg is; de werken getuigen verder ook van een zekere eruditie. Het is meer dan waarschijnlijk dat het grove, weerzinwekkende beeld dat hij van het legioensleven ophangt tot op zekere hoogte geromantiseerd is, teneinde het schokeffect te versterken.

Zelf heeft Klinkhamer sedert de moordverdenkingen voortdurend met zijn imago gespeeld; zo bouwde hij in zijn tuin een soort knokenkunstwerk, met onder andere een mensenschedel, en ontweek vragen over de ware toedracht liever dan zijn schuld te ontkennen. Men verdacht hem soms van racisme, afgaand op de uitlatingen van zijn personages, maar dit scheen hem tegen de borst te stuiten (cf. een notoir incident met Sonja Barend). Het werk van Klinkhamer schijnt in het algemeen populairder te zijn in niet-Nederlandstalige gebieden: de Amerikaanse zender NBC maakte een documentaire over zijn leven, en zijn boeken kregen veel gunstige recensies in Duitsland.

Werken
1983 Gehoorzaam als een hond
1984 De hotelrat en andere verhalen
1993 Losgeld
1996 Kruis of munt
2004 Klinkhamer, een leven tussen woord en moord. Biografie door Martijn Meijer.
2007 Woensdag gehaktdag

Woensdag 3 oktober 2007 komt het boek Woensdag gehaktdag van Richard Klinkhamer uit. Het boek is door bijna alle belangrijke winkelketens ingekocht, behalve door de AKO, daar vinden ze het een immoreel boek.
Het boek Woensdag gehaktdag ligt al 16 jaar klaar voor publicatie. Klinkhamer schreef het boek vlak na de moord, er was alleen geen uitgever die het boek wilde uitgeven, tot nu dan. In het boek beschrijft Klinkhamer hoe hij het gedaan zou hebben als hij zijn vrouw inderdaad door de gehaktmolen zou hebben gehaald. Dat leek hem ook een leuker verhaal dan de realiteit.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.