kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Richteren

Richter(en)

Een richter was een tijdelijke leider van het volk Israël in de tijd tussen Jozua en David. Deze tijd wordt beschreven in het bijbelboek Richteren (protestantse bijbels t/m de NBG-vertaling) of Rechters (Rooms-Katholieke en recente protestantse bijbelvertalingen).

Nadat het volk Israël onder leiding van Jozua het land Kanaän veroverd heeft, verdelen de twaalf stammen zich over het land, ieder naar hun eigen deel. Het volk leeft daar zonder een specifieke leider over het geheel. De omliggende volken, met name de Filistijnen en Midianieten, vallen regelmatig een stam aan en onderdrukken het volk Israël. In die tijden van onderdrukking komt een richter naar voren om het volk Israël (tijdelijk) te leiden en te verlossen van de onderdrukking.

Een bekende richter is Gideon, die met driehonderd man een geheel leger Midianieten op de vlucht weet te jagen.

Simson is een richter die zijn haar niet mag afscheren en het daarom in zeven vlechten bij elkaar bindt. Hij heeft ongekende krachten en strijdt tegen de Filistijnen als een soort "Rambo". Naast zijn ongekende kracht heeft hij ook een zwak voor de Filistijnse vrouwen. Zijn affaire met Delila wordt uiteindelijk zijn ondergang.

Israël heeft de volgende richters gehad: Otniël, Ehud, Samgar, Debora en Barak, Gideon, Tola, Jaïr, Jefta, Ibsan, Elon, Abdon, Simson, Eli, Samuël.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Richter_%28bijbel%29.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.