kunstbus
Dit artikel is 22-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rodos

Rodos (eiland), ook Rhodos en Rhodes, op drie na het grootste Grieks eiland.
Rodos (stad), de hoofdstad van het eiland Rodos.
Rhodos (mythologie), een Griekse godheid, zoon van Hermes and Aphrodite, niet te verwarren met Rhode.
School van Rodos, een oud-Griekse beeldhouwstijl, onder meer te zien in de Kolossus en de Nikè van Samothrake.

Rodos (Nieuwgrieks: Ródos; Oudgrieks: Rhodos; Latijn: Rhodus) is een Grieks eiland in de Egeïsche Zee.

Rodos is het op twee na grootste eiland van Griekenland en maakt deel uit van de Dodekanesos. Het is een van de meest oostelijke eilanden die tot Griekenland behoren, strategisch gelegen op slechts een paar kilometer ten zuiden van het Turkse vasteland. Rodos heeft de vorm van een speerpunt. Het eiland is 79,7 km lang en 38 km breed en heeft een totale oppervlakte van 1.398 km². De kustlijn bedraagt ongeveer 220 km. Het eiland had in het jaar 2000 had het 120.000 inwoners.

De fauna en flora op Rodos leunen dichter aan bij die van Turkije dan bij die van de andere Griekse eilanden. Het binnenland is bergachtig, dunbevolkt en begroeid met talrijke bossen. Enkele populaire bezienswaardigheden voor toeristen zijn de Vlindervallei, waar je in de zomer duizenden vlinders (eigenlijk zijn het motten) kan bezichtigen, alsook de zeven bronnen en de Petaloudesvallei.

Rodos heeft zowel kei- als zandstranden. Keistranden vind je voornamelijk in het westen van het eiland terug, zandstranden in het oosten. In de zomermaanden kun je aan de westkant genieten van de verfrissende zeebries, aan de oostkant van het eiland daarentegen is het warmer door het ontbreken van de zeewind.

Het hoogste punt van het eiland is de berg Attavyos, 1215 meter hoog.

Rodos heeft veel zonuren per jaar en er zijn daarom veel toeristen. Het staat vooral bekend als vakantie-eiland, maar ook voor conferenties die bijvoorbeeld over de Middellandse Zee gaan heeft het goede faciliteiten en een gunstige ligging.

Er zijn vaste veerverbindingen tussen Rodos en het Griekse vasteland. Ook zijn er geregelde verbindingen met het Turkse vasteland (Marmaris). Veel cruises varen ook via Rodos. Het is zeer eenvoudig om per boot naar naburige eilanden te gaan, en daar te overnachten of dezelfde dag weer terug te reizen naar Rodos. Men vaart als men naar bijvoorbeeld Kos of Samos reist, vlak langs de kust van Turkije.

De stad Lindos is vanaf Rodos-stad per bus of boot te bereiken. Het heeft indrukwekkende stadsmuren en een prachtige akropolis. In het westen van het eiland, bij de plaats Monolithos, staat een kruisvaarderskasteel. Rodos-stad zelf is zeer bezienswaardig, met een mooie haven, oude kasteelmuren, enzovoorts.

Geschiedenis
Rodos komt voor in de Griekse mythologie. Volgens een van de mythen verdeelde de god Zeus de wereld onder de goden, maar vergat hierbij een deel aan de zonnegod Helios te geven. Hierop rees het eiland Rodos op uit de zee, en kwam vervolgens aan Helios toe.
In de 16e eeuw v.Chr. vestigden zich de minoïers en in de 15e eeuw v.Chr. de achaiers op Rhodos. De Griekse tijd was de bloeitijd van het eiland als centrum van Helleense cultuur. Toen het deel werd van het Romeinse Rijk, werd de rol van het eiland minder groot, zeker nadat de veldheer Cassius het eiland in 43 voor Christus geplunderd had.
Door de eeuwen heen werd het eiland overvallen door onder meer de Achaeërs, Goten, Perzen, Arabieren en de Kruisvaarders, om uiteindelijk na belegeringen over een tijdspanne van meer dan 70 jaren in 1522 door de Turken veroverd te worden, waarna het eeuwenlang deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. In 1912 werd het op de Turken veroverd door de Italianen, en pas in 1948 werd het bij het moderne Griekenland gevoegd.Rodos-stad
De gelijknamige hoofdstad Rodos-stad ligt in het uiterste noorden van het eiland. Rodos stad (ook wel Rhodos) is de hoofdstad van het Griekse eiland en van het departement (nomos) Dodekanesos. Rodos-stad bevindt zich in het uiterste noorden van het eiland. Hier liggen zowel de oude historische als de moderne commerciële haven. De luchthaven van Rodos (Diagoras International Airport) ligt 14 km ten zuidwesten van Rodos-stad.

De oude stad, die aan de haven ligt, is omgeven door muren. De nieuwere wijken zijn om deze oude stad heen gebouwd. De stad heeft ongeveer 60.500 inwoners.

Kolos van Rodos
Een van de zeven wereldwonderen uit de klasieke oudheid was de Kolos van Rodos. Het Griekse woord is kolossos, ons woord kolos is hiervan afgeleid. De Kolos van Rodos was een reusachtig beeld dat volgens verhalen over de ingang van de haven heen zou hebben gestaan, en waar de schepen onderdoor zouden hebben gevaren.
De Kolossus van Rodos wordt algemeen beschouwd als een van de zeven klassieke wereldwonderen. De Kolossus was een gegoten bronzen beeld van de zonnegod Helios, die door de Grieken vereerd werd en later Apollon genoemd werd.
Het beeld was 32 meter hoog en stond aan de monding van de haven van het eiland Rodos. Het werd gebouwd tussen 305 en 292 v.Chr. door Chares van Lindos. De bouwdatum zou verband houden met een grote overwinning van Rodos in 305-304 v.Chr. - andere bronnen noemen echter 294-282 v.Chr. als bouwjaren.
Men is niet zeker in welk jaar de Kolossus vernield werd door de aardbeving, maar het moet gebeurd zijn tussen 227 v.Chr. en 224 v.Chr. De brokstukken van het beeld hebben negen eeuwen bij de haven gelegen, tot de Arabieren het eiland in 654 n. Chr. veroverden. Volgens een legende waren er 900 kamelen nodig om de bronzen restanten van het beeld van Aleppo naar Syrië te vervoeren. Van de brokstukken is in de moderne tijd geen spoor meer teruggevonden.
Een legende verhaalt dat het beeld wijdbeens boven de haven stond en dat schepen onder de benen doorvoeren. Dit is echter hoogst onwaarschijnlijk gezien de hoogte van het beeld en de breedte van de havenmonding. De brokstukken van het beeld zouden dan trouwens de haven hebben geblokkeerd. Het beeld was wellicht meer vergelijkbaar met het Vrijheidsbeeld, weliswaar op een lagere sokkel, en stond dichtbij de haven, maar meer landinwaarts.

Geschiedenis
De stad Rodos werd in de 5e eeuw voor Christus gesticht door de drie onafhankelijke stadstaten Lindos, Jalissos en Kamiros, die het eiland Rodos onderling verdeeld hadden. De nieuwe stad moest de samenwerking tussen de drie stadstaten bezegelen en was bedoeld om sterker tegenover de buitenwereld te staan. Het idee werd ingegeven door de gevaren van de Peloponnesische Oorlog.

De nieuwe stad werd gesticht op het grondgebied van de stad Jalissos, aan de uiterste noordpunt van het eiland. De stad was gunstig gelegen en beschikte over vijf havens. Commercieel succes volgde snel. In de Hellenistische tijd werd een inwonertal van meer dan 100.000 bereikt, waarmee de stad tot de grootste van haar tijd behoorde.

In de machtsstrijd die na het overlijden van Alexander de Grote tussen zijn generaals (diadochen) ontstond, koos Rhodos voor het Egypte van Ptolemaios. Het economische succes van Rhodos werd mede veroorzaakt door de goede banden die werden aangegaan met het Ptolemaeïsch Egypte. Rodos, vanouds gunstig gelegen op een kruispunt van de handelsscheepvaart, wist optimaal te profiteren van de strategische keuze voor Egypte. Maar de keus voor de ene diadoch betekende automatisch een keus tegen een andere diadoch; Demetrius Poliorcetes (Demetrius de stedendwinger), die aanspraak maakte op de Macedonische troon, nam Rodos' keuze voor Egypte zeer kwalijk. Om stad en eiland aan zich te onderwerpen voerde hij in 305 v.Chr. met een grote vloot en een invasieleger uit. Vanaf twee, meer dan 40 meter hoge belegeringstorens en door middel van katapulten werden enorme stenen projectielen de stad ingeschoten. Deze veroorzaakten dood en verderf, maar braken het moreel van de belegerde bevolking niet. In 304 v.Chr. gaf Demetrius zijn pogingen op en liet de belegeringstorens achter. Om de overwinning te vieren gebruikten de inwoners van Rodos de bronzen platen die op de torens waren bevestigd om er een beeld van te laten smeden. Dit beeld werd door de beeldhouwer Charis van Lindos gemaakt en stelde de beschermgod van Rodos, de zonnegod Helios (Ilios), voor. Het werd beroemd als de Kolossus van Rodos. Dit beeld bestaat niet meer, maar nog wel kan men overal in en rond de oude stad van Rodos grote stenen kogels aantreffen. Dit zijn de achtergebleven projectielen van de belegering.

Behalve om de vele beelden die het stadsbeeld verfraaiden, stond Rodos bekend om zijn redenaarsschool. Deze was befaamd in de hele antieke wereld. Vooral rijke Romeinen bezochten de school in Rodos als afsluiting van hun opleiding. Bekende Romeinen die de redenaarsschool van Rodos bezochten waren onder meer Julius Caesar en Cicero. De latere keizer Tiberius woonde zelfs zeven jaar op het eiland.

Na verval in de Byzantijnse tijd, veroverden de Johannieterridders in 1309 stad en eiland. Zij vestigden een kruisvaardersstaat die het meer dan 200 jaar zou uithouden. Pas in 1522 viel Rodos in handen van de Turken. De vestingwerken en andere bouwwerken die de ridders achterlieten vormen de voornaamste attractie van de stad. De nog geheel ommuurde stad is een der best bewaard gebleven vestingsteden ter wereld.

De Turkse heerschappij duurde tot 1912 en liet relatief weinig sporen na: enkele moskeeën (veelal omgebouwde kerken), een badhuis, een Turkse bibliotheek en huizen uit de Turkse tijd.

In 1912 bezetten de Italianen de eilanden van de Dodekanenos, waaronder Rodos. In een poging om in korte tijd een stevig gevestigd Italiaans koloniaal rijk te bouwen, werd een grootschalig bouwprogramma ondernomen. Langs de Mandrakihaven werden openbare gebouwen neergezet aan een allee die kon dienen voor militaire parades. In de jaren twintig werden vooral gebouwen neergezet in een fantasierijke stijl die Moorse, Turkse, Venetiaanse en ridderelementen combineerde. De architect van de meeste van deze gebouwen was Florestano di Fausto, die ook in Libië (Tripoli) werkte. Voorbeelden van zijn werk zijn het op het Dogenpaleis geïnspireerde Gouverneurspaleis (Nomarchia), de Bank of Greece en het postkantoor. In de fascistische periode werd in een strengere, sobere stijl gebouwd. Voorbeelden zijn het gemeentehuis en het theater, beide van de architect Armando Bernabiti.

In 1943 namen de Duitsers het gezag over van de Italianen. Na de overgave van de Duitsers, bestuurden de Engelsen het eiland tot 1948. De Engelse schrijver Lawrence Durrell verhaalt over deze periode in zijn boek 'Marine Venus'. In 1948 werden de Dodekanesos bij het Griekse koninkrijk gevoegd.

Voortbouwend op een door de Italianen gevestigde toeristische reputatie, werd Rodos de eerste plaats in Griekenland die zich op grootschalig toerisme concentreerde. Dit werd aangewakkerd door het beleid van de militaire junta die van 1967 tot 1974 Griekenland bestuurde. In de jaren zeventig kwam het massatoerisme langzaam op gang. In de jaren '80 en '90 werd Rodos een van de bekendste en drukst bezochte bestemmingen in Griekenland. Deze omwenteling in korte tijd heeft een grote invloed gehad op de maatschappij van zowel de stad als het eiland Rodos.

Bezienswaardigheden
De oude stad van Rodos is in 1988 toegevoegd aan de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. Men kan langs de muren die om de oude stad heen staan wandelen, want hier loopt een soort voetpad of promenade langs.

De haven is zeer mooi. Men kan een wandeling maken over het Akti Boumbouli, dat tussen de Mandraki-haven en de grote commerciële haven in ligt. Aan het einde van het Akti Boumbouli bevindt zich het St. Nikolaas-fort. Hier ergens zou een van de voeten van de kolossos hebben gestaan.

De stad heeft een archeologisch museum, dicht bij de haven. Dit museum is gevestigd in het oude hospitaal van de Johanniterridders.

Het paleis van de grootmeester (herbouwd door de Italianen in 1934 - 1939), is een interessante mix van een historisch juiste reconstructie en fascistische grootheidswaan. Vooral de uit Kos afkomstige vloermozaïeken zijn zeer bezienswaardig.

Verder is er een museum voor volkskunst.

Er staan diverse Byzantijnse kerken en Turkse moskeeën door de stad verspreid.

Vanaf Rodos stad is de stad Lindos, die aan de zuidoostkust van het eiland ligt, per bus of boot te bereiken.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Rodos

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 52.