kunstbus
Dit artikel is 30-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rooms-Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke Kerk, meestal kortweg Katholieke Kerk genoemd, is de grootste christelijke kerk ter wereld. Het woord Rooms duidt op Rome, omdat de bisschop van Rome het hoofd is van de Rooms-Katholieke Kerk. Een andere verklaring is dat het oorspronkelijk de kerk van het Romeinse Rijk was, dat overigens ook het 'Rijk van de stad Rome' betekent.

In het laatste decennium van de vierde eeuw bestond het Romeinse Rijk nog waarvan de (nog grotendeels ongedeelde) christelijk kerk de officiƫle staatsgodsdienst was geworden. In de vijfde eeuw verdween het westelijke deel van het Rijk en in de volgende eeuwen verdween ook de eenheid in de kerk zelf culminerend in het Grote Schisma in de elfde eeuw. Deze kerk is de grootste geloofsrichting binnen het christendom. Zij beroept zich op het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel, de Traditie en het leergezag van Rome. Tot aan de Reformatie belichaamde ze veel politieke macht. De leider van de Kerk is de bisschop van Rome beter bekend als de paus, die in Rome resideert en aan het hoofd staat van de clerus; hij is tevens staatshoofd van Vaticaanstad.

Leer van de Kerk
De christelijke leer gaat ten diepste terug op de persoon en het optreden van de Heer Jezus Christus. Christenen belijden dat in Jezus God Zelf mens is geworden, alhoewel Hij God bleef, en naar de aarde gekomen is om zondaren te redden van de dood, het kwaad en de duivel. In de Bijbel is de beloofde komst en de betekenis van Christus komst vastgelegd. De christelijke leer heeft zijn oorsprong in de boodschap van de Bijbel. Voor de rooms-Katholieken ligt een aantal geloofspunten vast. Aan deze waarheden, dogma's genaamd, valt niet te tornen. De belangrijkste geloofswaarheden staan opgesomd in de apostolische geloofsbelijdenis .

Volgens de leer van de Kerk, is de Rooms-Katholieke Kerk de oorsprong van alle kerken binnen het christendom, omdat de paus, de leider van de Rooms-Katholieke Kerk, de opvolger is van de apostel Petrus. Op grond van dit primaatschap zijn volgens de Rooms-Katholieke Kerk alle christenen, dus ook alle kerkgenootschappen, gehouden om het gezag van de paus te erkennen. De Rooms-Katholieke Kerk wordt ook de Kerk van Rome genoemd. Naast de Rooms-Katholieke Kerk, zijn er vele Kerken met een andere ritus, die in gemeenschap (communio) met de Kerk van Rome leven en het primaatschap van de Paus erkennen.

Traditie/Gebruiken
Naast de Bijbel erkennen de rooms-Katholieken ook het recht van de Traditie of de overlevering. De Traditie is alles wat in de kerkhistorie als openbaring van de geloofsleer naar voren is gekomen. De onfeilbaarheid van de Paus in geloofszaken is gefundeerd op de Traditie en pas in 1870 als dogma bekrachtigd. In de loop van de tijd zijn er ook enkele andere geloofspunten als dogma "gedefinieerd," zoals in 1950 de tenhemelopneming van Maria. Alleen de paus kan iets als dogma "definiƫren," en hij zal dat in de praktijk alleen doen bij zaken die al eeuwen, vanuit de Traditie, door het grootste gedeelte van de Kerk zo worden geloofd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 90.