kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rudolf Steiner

Rudolf Joseph Lorenz Steiner, Oostenrijkse filosoof, Geboren in 1861 in Kraljevic (toen Hongarije, nu Kroatië), gestorven in 1925, Zijn vader Johann, een spoorwegbeamte, en zijn moeder Franziska Blie stammen uit Neder-Oostenrijk.

Rudolf Steiner zijn werk wordt gekenmerkt door een ongeëvenaarde omvang en verscheidenheid. Het verbindende element in al zijn boeken en voordrachten is de integratie van spirituele kennis met de dagelijkse praktijk. Vanaf zijn eerste filosofische werken tot aan zijn laatste voordrachten voor o.a. artsen, leraren en kunstenaars laat Steiner zien hoe vrijwel iedere menselijke activiteit, van denken tot doen, inspiratie kan ontlenen aan een moderne 'wetenschap van de geest'.

Steiners werk heeft geleid tot een antroposofische beweging met tal van praktische werkgebieden, Het meest bekend zijn de Vrije-Schoolpedagogie, de antroposofische geneeskunde en de biologisch-dynamische landbouw. Maar ook daarbuiten voelen mensen van allerlei beroepsrichtingen zich geïnspireerd door Steiners ideeën. Architecten en kunstenaars, wetenschapsbeoefenaars en mensen die in het bedrijfsleven actief zijn, laten hun werk door antroposofie bevruchten.

Zelfstandig nadenken,
Van groot belang is dat hij deze geesteswetenschap of antroposofie toegankelijk wilde maken voor iedereen die daar zelfstandig over wil nadenken. Om er voor te zorgen dat zijn lezers en gehoor niet alleen afhankelijk waren van zijn ervaringen, gaf Rudolf Steiner met diverse boeken een handleiding voor mensen die zich willen oefenen in het zelfstandig waarnemen in de geestelijke wereld.

Thuis in veel levensgebieden,
Rudolf Steiner was op veel levensgebieden en in veel milieus thuis. Hij studeerde af aan de Technische Hogeschool in Wenen, deed wetenschappelijk onderzoek naar het werk van Goethe in Weimar, was thuis in het filosofisch denken, verkeerde in kunstenaarskringen in Berlijn en nam actief deel aan de arbeidersbeweging.

Ontwerper van Goetheanum,
Steiner was ook zelf kunstenaar. Hij schreef vier drama's, ontwierp een aantal gebouwen, waaronder het Goetheanum in Dornach (Zwitserland) en werkte aan de ontwikkeling van de euritmie, een geheel nieuwe bewegingskunst. Veel vernieuwende inzichten had hij op onder andere het gebied van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg.

Vrije scholen,
Uit de antroposofie kwamen ook de Vrije Scholen voort (in Nederland staan meer dan 95 Vrije Scholen), therapeutische centra en kunstopleidingen.

Biografie,
1863 - Zijn vader wordt stationschef in Pottschach. De familie blijft hier zes jaar wonen. In 1864 wordt zus Leopoldine geboren, in 1866 broer Gustav.

1868 - Verhuist naar Neudörfl, dat op een half uur van Wiener Neustadt ligt. Vader Steiner wordt ook hier stationschef (11 jaar).

Als zoon van een spoorwegbeambte leefde Rudolf Steiner zowel in de wereld van de techniek als in de ongerepte natuur.
Rudolf Steiner gaat naar de technische school in Wiener Neustadt. Hij voelt zich aangetrokken tot natuurwetenschappelijke vakken. Hij begint met de lectuur van Kants 'Kritik der reinen Vernunft'.

1875 - Steiner begint zwakkere medestudenten bijles te geven.

Al op jonge leeftijd nam hij naast de fysieke wereld nog een andere, geestelijke wereld met geestelijke wezens waar. Zeker in de wetenschappelijke wereld was dit in zijn tijd als thema volstrekt niet aan de orde. Hij zag zich genoodzaakt geheel nieuwe methoden te ontwikkelen om die andere wereld op een wetenschappelijk verantwoorde manier te onderzoeken en onder woorden te brengen.

1879 - Einde van de middelbare school: met onderscheiding. Vader wordt verplaatst naar Inzersdorf tegen Wenen. De spoorwegmaatschappij doet dit om de zoon van hun personeelslid de kans te geven om te studeren aan de Technische Hogeschool in Wenen.

1882 - Een docent aan deze hogeschool -Karl Julius Schröer- laat Steiner meewerken aan de uitgave van de natuurwetenschappelijke werken van Goethe. In Goethe waardeerde hij de mens die gedurende tientallen jaren van onderzoek zijn waarnemen en denken zo oefende dat hij het leven in de natuur ging begrijpen. Deze opdracht werd Steiners opstap naar de basis van een nieuwe, spirituele wetenschap, verankerd in de bestaande westerse cultuur. Hij beschrijft die basis in zijn boek De filosofie van de vrijheid (1893). Deze beschrijving, in de taal van de filosofie van zijn tijd, bevat in de kiem al de antroposofie.

1883 - Einde van de studietijd.

1884 - Rudolf Steiner wordt huisleraar bij de familie Specht. Daar werkt hij zes jaar als opvoeder van de vier jongens. Vooral het probleemkind Otto maakt bij hem de impulsen wakker voor zijn latere pedagogische en heilpedagogische arbeid.

1890 - Steiner verhuist naar Weimar waar hij zeven jaar in het Goethe-Schiller archief zal bezig zijn i.v.m. de grote Sophien-uitgave van Goethes werk.

1891 - Aan de universiteit van Rostock promoveert Steiner met een dissertatie die een jaar later verschijnt als boek: 'Wahrheit und Wissenschaft'.
hoofdwerk, 'De filosofie der vrijheid' verschijnt.

1894 - Steiner bezoekt Nietzsche op zijn ziekbed.

1897 - Verhuist naar Berlijn. Werkzaam als publicist.

1899 - Huwelijk met Anna Eunike. Begin van de voordrachten aan de arbeidersschool (tot 1905).
Duitse afdeling van de Theosofische Vereniging, opgericht door de Russische occultiste Helena Blavatsky.

In zijn basiswerk Theosofie (1904) presenteert Rudolf Steiner de kern van het resultaat van zijn geesteswetenschappelijk onderzoek van de mens. Nauwkeurig beschrijft hij de geledingen van het lichaam, de ziel en de geest, en hoe deze op aarde en tijdens het leven tussen dood en nieuwe geboorte verbonden zijn met de menselijke ontwikkeling.

Een belangrijk thema is zijn visie op het levenslot, vanuit de wetmatigheden van reïncarnatie en karma. In dat licht staat de kardinale vraag: wie is de moderne mens, en wat heeft hij nodig om een volgende stap in zijn ontwikkeling te doen? Het boek Theosofie besluit met een korte handleiding voor mensen die zich willen oefenen in het zelfstandig waarnemen in de geestelijke wereld.

Een even opzienbarende als zorgvuldig onderbouwde stelling van Rudolf Steiner is: voor het denken bestaan geen grenzen, en voor het waarnemen van verschijnselen van geestelijke aard kunnen nog sluimerende vermogens worden gewekt en ontwikkeld (bijvoorbeeld die waarmee je 'ziet' en 'hoort' in je eigen binnenwereld). Aan deze scholing van het instrumentarium van de ziel wijdt Steiner rond 1905 zijn De weg tot inzicht in hogere werelden.

1910 - Steiners vader sterft, en in 1911 ook zijn vrouw, die van hem gescheiden leeft.

In De wetenschap van de geheimen der ziel (1910) gaat hij uitvoerig in op de schepping: de ontwikkeling van de mensheid en de wordingsgeschiedenis van de aarde.

Na een reeks conflicten over koers en leiding van de Theosofische Vereniging _ die in de Indiër Krishnamurti de nieuwe Messias zag _ richtte Steiner in 1912 een eigen organisatie op, die vooral succes had in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten.

In Dornach, bij Basel, liet Steiner in 1913 een 'Goetheanum' bouwen, een school voor 'spirituele wetenschap'. wereldoorlog wordt er druk gewerkt aan het Goetheanum en geeft hij voordrachten.

De eerste Vrije School,
In 1919 werd in Stuttgart, Duitsland, de eerste Vrije School opgericht. De arbeiders van de Waldorf-Astoria-sigaretten fabriek aldaar hadden Rudolf Steiner daarom gevraagd, nadat hij in hun fabriek een aantal voordrachten had gehouden. Ze waren zo enthousiast dat ze voor hun kinderen een nieuwe school wilden, gebaseerd op de antroposofie. Behalve in Europa zijn er nu Vrije Scholen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië te vinden. Wereldwijd zijn er ongeveer 650 scholen, met meer dan 150.000 leerlingen. In de meeste delen van de wereld kent men de Vrije School als The Waldorf School.

1920 Tot 1924 geeft Steiner voordrachten en cursussen over natuurwetenschappen, landbouw, spraakkunde, geneeskunde, heilpedagogie, voor theologen, acteurs, economen, arbeiders, leraars. Tegenstanders worden aggressiever, verhinderen voordrachten.

De antroposofische geneeskunde ontstond in het begin van de twintigste eeuw. Artsen vroegen toen aan Rudolf Steiner, om hen te leren hoe zij een diepere kijk op de mens en op de werking van medicamenten konden krijgen. Een belangrijke schakel hierbij was de Nederlandse arts Ita Wegman. Zij richtte in 1921 vlakbij Bazel het eerste antroposofische ziekenhuis op. Steiner bezocht bijna dagelijks de nieuwe kliniek, gaf aanwijzingen voor therapieën en hield daarnaast een aantal cursussen voor artsen die geïnteresseerd waren in een nieuwe vorm van genezen. Samen met Ita Wegman schreef Steiner hier een boek over, getiteld Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde.

1923 - Het eerste Goetheanum brandt af op 1 januari.

In 1923 nam hij het voorzitterschap op zich van de toen opgerichte Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach.

1925 - Begin van de bouw van het tweede Goetheanum, naar het model van Steiner. Het werd niet meer in hout, maar in beton opgetrokken. Geopend in 1929.

Steiner overleed in 1925 op 30 maart in Dornach.

Zie ook: antroposofie en organische-architectuur.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.